Praktiski
Manas tiesības

Īrējot no pašvaldības mazdārziņu, jāmaksā gan zemes nomas maksa, gan īpašuma nodoklis0

Foto-Shutterstock

Dzīvoju mazpilsētā. No pašvaldības nomāju 300 m² zemes sakņu dārziņam un maksāju nomu. Saņēmu rēķinu par zemes nomu un arī maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli. Kāpēc man jāmaksā nodoklis par īpašumu, kas man nepieder? Kurā likumā tas rakstīts? RASMA

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta pirmo daļu ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ķermeniskas lietas, kas atrodas Latvijas Republikā un ko nevar pārvietot, tās ārēji nebojājot, – zemi, ēkas, tostarp kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves (izņemot šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu).

Atbilstīgi likuma 1. panta otrās daļas 1. punktam ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek pašvaldības nekustamo īpašumu, ko lieto pašvaldības dome, kā arī no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansētās un šīs pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās iestādes. Tāpat ar nodokli neapliek citām personām iznomāto vai valdījumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots medicīnas vai sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai, un nekustamo īpašumu, kas radīts, īstenojot privātās un publiskās partnerības projektu, un tiek lietots pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, kā arī sociālās dzīvojamās mājas un sociālos dzīvokļus.

Tātad ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek pašvaldības zemi tikai tad, ja to izmanto pašvaldības iestādes. Ja pašvaldības zemi lieto privātpersona, nodoklis ir jāmaksā.

Saskaņā ar likuma 2. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums.

Savukārt likuma 2. panta septītajā daļā teikts, ka nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja šāds īpašums nav nodots valdījumā, bet atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbilstīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs).

LA.lv