Praktiski
Manas tiesības

Investīcijas un nodokļi mikrouzņēmumos0


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto-pexels

Arī mikrouzņēmumi vēlas attīstīties, pirkt inventāru, auto, jo mūsdienās bez auto darbība tikpat kā nav veicama. Vai šo pamatlīdzekļu amortizāciju var iekļaut izmaksās? Kā veic pamatlīdzekļu uzskaiti mikrouzņēmumos? Vai investīcijām ir kāda ietekme uz nodokļiem, finanšu rezultātu un lietderību uzņēmumam kopumā? Esam informēti, ka maksājam 15% no neto apgrozījuma un varam maksāt arī PVN. Bet kā ar investīcijām? ZIGURDS

Ja pārstāvat sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA), jums jāievēro Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Par pamatlīdzekļu uzskaiti grāmatvedībā ir stāstīts Ministru kabineta noteikumos Nr. 775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi (22.12.2015).

Ja SIA ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs (MUN), tad grāmatvedības uzskaite un pienākums iesniegt gada pārskatu neatšķiras no kādas citas SIA, kam nav MUN statusa. Jums ir tiesības visus izdevumus grāmatot saimnieciskās darbības izmaksās attiecīgajos kontos pēc jūsu izstrādāta un apstiprināta kontu plāna. Tāpat varat pirkt inventāru un pamatlīdzekļus. SIA ir privātīpašums, un valsts nejaucas tā darbībā, ja netiek pārkāpti likumi saistībā ar nodokļiem, grāmatvedības uzskaiti, darba attiecībām u.c.

Jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums attiecas tikai uz tām SIA, kas ir pakļautas šā nodokļa maksāšanai. Ja jūsu SIA maksā MUN, tad uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) uz to neattiecas. Likumā vairs nav paredzēts maksāt nodokli no peļņas, bet tikai tad, kad SIA dalībnieki no peļņas aprēķina dividendes. UIN maksā arī par dažādiem izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību un citiem izdevumiem. Nodokļa likme ir 20%, bet patiesībā 25%, jo ar nodokli apliekamais objekts, piemēram, dividendes, jādala ar 0,8 un tad jāreizina ar 20%. UIN neattiecas uz jautājumu, vai SIA tiešām kaut ko iegulda pamatlīdzekļos jeb krājumos.

LA.lv