Praktiski
Manas tiesības

Invalīds pie stūres: vai valsts apmaksā benzīnu, lai nokļūtu pie ārsta?0

Foto: Photographee.eu/SHUTTERSTOCK

“Vai cilvēkam ar nopietniem kustību traucējumiem (II invaliditātes grupa) ir tiesības izmantot savu paziņu auto, lai nokļūtu pie daktera? Vai šādos gadījumos apmaksās izdevumus par benzīnu?” ILGA GULBENES NOVADĀ

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākais referents Einārs Grāveris skaidro, ka normatīvie akti neierobežo personu ar invaliditāti tiesības izvēlēties pārvietošanās transportlīdzekļus.

Ja cilvēkam ir piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai, kas paredzēts personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās (79,68 eiro apmērā par katru pilnu sešu mēnešu periodu), šos līdzekļus drīkst izmantot pēc saviem ieskatiem, izlietojot tos degvielas iegādei, taksometra pakalpojumiem, apmaksājot sabiedriskā transporta izdevumus cilvēkam, kurš pavada personu ar invaliditāti, un citām transporta vajadzībām. Turklāt personām ar II invaliditātes grupu pārvietošanās sabiedriskajā transportā tiek apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem.

Ja personai ar II invaliditātes grupu un pārvietošanās traucējumiem ir piešķirts asistenta pakalpojums pašvaldībā, tad personai ir tiesības pašvaldības sociālajam dienestam lūgt kompensēt transporta izdevumus no asistenta pakalpojuma nodrošināšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem. Ja šāda persona objektīvu iemeslu dēļ nevar izmantot sabiedrisko transportu un nav iespēju saņemt pašvaldības atbalstu transporta vajadzību nodrošināšanai (vai šīs iespējas jau ir izmantotas) un regulārie izdevumi par degvielu ir lielāki nekā valsts nodrošinātais pabalsts, asistenta pakalpojuma saņēmējs un asistents var saņemt atbalstu transporta izdevumu segšanai no asistenta pakalpojumam pašvaldībā paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Asistenta pakalpojuma sniegšanu re­glamentējošie normatīvie akti nenosaka kārtību, kādā veidā šie valsts budžeta līdzekļi ir piešķirami un izmaksājami. Pašvaldības sociālais dienests katru gadījumu izskata individuāli, ņemot vērā valstī jau pastāvošo atvieglojumu sistēmu transporta izdevumiem, kā arī, individuāli izvērtējot nepieciešamību slēgt līgumu (piemēram, patapinājuma vai uzņēmuma līgumu) ar automašīnas īpašnieku vai turētāju par konkrētā transportlīdzekļa izmantošanu.

LA.lv