Praktiski
Manas tiesības

Invaliditāte uz mūžu. Vai ir iespējams agrāk aiziet vecuma pensijā?3

Foto: Fotolia

Kādas ir iespējas agrāk aiziet pensijā III grupas invalīdei uz mūžu? ANTOŅINA DAUGAVPILĪ

Likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumos teikts: tiesības pieprasīt vecuma pensiju pirms likumā noteiktā pensionēšanās vecuma ir arī sievietēm ar invaliditāti uz mūžu, kuru kopējais apdrošināšanas stāžs ir ne mazāks par 20 gadiem.

Likuma pārejas noteikumos turklāt ierakstīts, ka vecuma pensijas ar atvieglotiem noteikumiem piešķiršanai nepieciešamais vecums, kāds bija noteikts 1990. gada 29. novembra likumā Par valsts pensijām (sievietēm ar invaliditāti uz mūžu tas bija 50 gadi), un 1996. gadā tas tiek paaugstināts par vienu gadu, un katru nākamo gadu tam jāpieaug par sešiem mēnešiem. Atgādinām – sākot no 1997. gada, pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums tika paaugstināts no 1. jūlija.

Tātad saskaņā ar pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma paaugstināšanos no 2018. gada 1. jūlija tiesības uz vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem ir sievietēm ar invaliditāti uz mūžu ar apdrošināšanas stāžu ne mazāku par 20 gadiem, kuras sasniegušas 62 gadu vecumu, savukārt no 2019. gada 1. jūlija nepieciešamais vecums jau būs 62 gadi un seši mēneši.

Piešķirot vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem, to skaitā sievietēm ar invaliditāti uz mūžu, vecuma pensija tiek izmaksāta pilnā apjomā.

KONSULTĒJUSI LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS DEPARTAMENTA VECĀKĀ EKSPERTE DACE TRUŠINSKA

LA.lv