Praktiski
Manas tiesības

Informācija par nemaksātājiem. Uzzini, par kurām personām VID publiskos informāciju0


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto – Shutterstock

Valsts ieņēmumu dienests (VID) regulāri papildinās savu publiskojamo datu bāzi ar jaunu informāciju par nodokļu nemaksātājiem. Publiskojamās informācijas veids un apjoms noteikts likumā “Par nodokļiem un nodevām” veiktajās izmaiņās. Tas darīts, lai veicinātu sabiedrības informētību, godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi.

Likuma grozījumos noteikts, ka, sākot no 2018. gada 1. janvāra, VID jāpublisko informācija par:

• darba devējiem, kuri nav samaksājuši sodu par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu, un tiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā vai mazāks;

• nodokļu maksātājiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav iesnieguši likumos paredzētās nodokļu deklarācijas;

• personām, kuras iekļautas riska personu sarakstā.

VID speciālisti skaidro, ka darba samaksas noteikumu pārkāpšana visbiežāk ir saistīta ar tā dēvēto aplokšņu algu izmaksu. Ja darba devējam ir nenomaksāts administratīvais sods par konstatētu darba samaksas noteikumu pārkāpšanu, tas rosinās izvērtēt riskus strādāt šādā uzņēmumā vai sadarboties ar to. Informācija par personām, kas nav samaksājušas administratīvo sodu, būs pieejama līdz dienai, kad sods tiks samaksāts.

Arī ziņas par darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir minimālās algas apmērā vai pat mazāks, būs noderīgas, izvērtējot darba samaksas atšķirības līdzīgos uzņēmumos, un palīdzēs apsvērt iespējamos riskus pirms stāšanās jaunās darba tiesiskajās attiecībās. Dati tiks iegūti, apkopojot darba devēju sniegtās ziņas par savu uzņēmumu (reizi mēnesī, 25. datumā).

Savukārt informācija par nodokļu maksātājiem, kuri par vairāk nekā 15 dienām būs nokavējuši normatīvajos aktos paredzēto nodokļu deklarāciju iesniegšanu, likšot precīzāk ievērot likuma prasības un paplašināšot uzņēmēju iespējas izvērtēt riskus, izvēloties potenciālos darījuma partnerus (ziņas tiks aktualizētas divreiz mēnesī – 7. un 26. datumā). Tostarp iespēja iepazīties ar riska personu sarakstu noderēs gan uzņēmējiem, gan darbiniekiem (dati par to tiks atjaunoti katru dienu).

UZZIŅA

Visa šī informācija ikvienam interesentam būs pieejama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē: www.vid.gov.lv (sadaļā “Publiskojamo datu bāze”), bet neskaidrību gadījumā varēs zvanīt uz tālruni 67120000 vai nosūtīt jautājumu VID tīmekļa vietnē, sadaļā “Kontakti” (“Uzdot jautājumu VID”).

LA.lv