Praktiski
Manas tiesības

Iemaksāju drošības naudu Augstākajai tiesai, kuru vinnēju. Kad man atmaksās manus līdzekļus? 16


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto – Shutterstock

Savulaik iesniedzu prasību par parāda piedziņu. Pirmo tiesu zaudēju, bet vēlāk Augstākā tiesa kasācijā lēma man par labu. Lietu otrreiz izskatīja pirmās instances tiesa, un es to vinnēju, parādnieks pat piekrita samaksāt parādu. Taču pirms tam es samaksāju lielu drošības naudu Augstākajai tiesai. Nevaru sagaidīt, kad man to atmaksās. Varbūt to piedzīs no cilvēka, ar kuru tiesājos? JĀNIS ROPAŽOS

Civilprocesa likums tik tiešām nosaka, ka, iesniedzot kasācijas sūdzību, Augstākās tiesas depozīta kontā jāieskaita drošības nauda 300 eiro apmērā (agrāk – 284,57 eiro). Drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu ir atbrīvotas no valsts nodevas, piemēram, tiem, kuri pieprasa uzturlīdzekļus nepilngadīga bērna interesēs. Turklāt tiesa vai tiesnesis, ņemot vērā personas mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot to no drošības naudas samaksas. Ja Augstākā tiesa pārsūdzēto tiesas spriedumu pilnīgi vai daļēji atceļ vai groza, drošības nauda jāatmaksā.

Būtiski, ka drošības nauda par kasācijas sūdzības iesniegšanu jānošķir no valsts nodevas, piemēram, par prasības pieteikuma, apelācijas sūdzības vai blakussūdzības iesniegšanu.

Ja tiesas spriedums jums ir labvēlīgs, jūsu samaksātā valsts nodeva tiks piedzīta no zaudējušās puses. Turklāt Augstākā tiesa spriedumā norāda, ka drošības nauda jums jāatmaksā. Kasācijas instances tiesas spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā pasludināšanas brīdī.

Tas nozīmē, ka pēc Augstākās tiesas sprieduma saņemšanas jums jāraksta iesniegums šīs tiesas priekšsēdētājam. Tajā jānorāda savi personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta). Pamatojoties uz konkrētu Augstākās tiesas spriedumu (norādot tā datumu un numuru), jālūdz atmaksāt jums depozītu kontā iemaksāto drošības naudu (norādot summu eiro), pārskaitot to uz jūsu kredītiestādes kontu (kredītiestādes nosaukums, konta numurs).

Obligāti norādiet iesnieguma sastādīšanas vietu, datumu, kā arī to parakstiet, atšifrējot parakstu. Ja vēlaties, lai samaksāto drošības naudu jums atmaksā skaidrā naudā, personiski dodieties uz Augstāko tiesu apmeklētāju pieņemšanas laikā, ņemot līdzi personu apliecinošu dokumentu un tiesas spriedumu.

UZZIŅA

Latvijas Republikas Augstākā tiesa atrodas Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1511; tālr. 67020350.

LA.lv