Ģimene, Manas tiesības

Goda ģimenes apliecība: cik ilgi derīga, vai ģimenei pienākas viena apliecība un citi jautājumi

Foto-LETA

Kā var pieteikties Latvijas Goda ģimenes apliecībai “3+ Ģimenes karte”? Cik ilgi tā ir derīga? Vai daudzbērnu ģimenei pienākas tikai viena šāda apliecinoša karte vai arī to var saņemt abi vecāki? DACE RĪGĀ

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, kā arī pilngadīgas personas līdz 24 gadiem, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Šīs kartes īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.

Sabiedrības integrācijas fonds informē – katrai kartei ir noteikts derīguma termiņš, ko izsniedz uz trim gadiem, ja personai ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 15 gadiem. Savukārt, ja personai ir viens vai divi nepilngadīgi bērni, bet pārējie ir pilngadīgas personas, kas nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Latvijā vai ārvalstīs, karti izsniedz uz vienu gadu, pārliecinoties, vai pilngadīgā persona turpina mācības.

Karte ir derīga, tikai uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

Karte pienākas, ja persona pati vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus, tajā skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus, un ja personai, tās laulātajam un bērniem ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā. Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācīties, jāiesniedz izziņa, kas apliecina faktu, ka viņš iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Apliecību vai karti, kā biežāk pieņemts teikt, var saņemt abi vecāki. Katram ir jāaizpilda savs iesniegums. Karti drīkst izmantot arī bērni, kuri tajā ierakstīti, uzrādot to kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Kartei var pieteikties, aizpildot pieteikuma veidlapu, kas atrodama interneta vietnē: www.godagimene.lv (sadaļā “Piesakies kartei”). Iesnieguma veidlapu iespējams aizpildīt arī papīra formātā Sabiedrības integrācijas fondā Aspazijas bulvārī 24, 3. stāvā, Rīgā.

Ja kartei beidzies derīguma termiņš, tā nozaudēta vai arī mainījušās ziņas par šo ģimeni, tad atkārtoti jāaizpilda jauns iesniegums, norādot visu nepieciešamo aktuālo informāciju. Visu aizpildīto pieteikuma veidlapu datus nosūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kur tie tiek rūpīgi pārbaudīti. Kad būs izskatīti saņemtie dati un pārbaudīta to atbilstība daudzbērnu ģimenes statusam, veidlapas aizpildītājs saņems e-pasta vēstuli ar informāciju, ka karte ir gatava un to septiņu dienu laikā var saņemt Sabiedrības integrācijas fondā. Ja šajā laikā to neizdarīsiet, karte tiks nosūtīta pa pastu uz iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi.

Karti var atteikt, ja iesniedzējs sniedz nepatiesas ziņas, bērnu skaits un vecums neatbilst valstī noteiktajiem daudzbērnu ģimenes definīcijas kritērijiem, personai un tās bērniem nav deklarēta dzīvesvieta Latvijā, nav iesniegta izziņa par to, ka pilngadību sasniegušais bērns turpina mācīties; kā arī tad, ja personai ir atņemtas bērnu aprūpes tiesības.

UZZIŅA

• Latvijas Goda ģimenes apliecības jeb “3+ Ģimenes kartes” piedāvātās atlaides iespējams izmantot, iegādājoties preces un pakalpojumus uzņēmumos, kuri pievienojušies daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmai. Visu daudzbērnu ģimenēm draudzīgo uzņēmumu sarakstu iespējams aplūkot interneta vietnē: www.godagimene.lv.

• Atlaižu piedāvājuma saraksts, ko var izmantot ar šo karti, tiek regulāri papildināts. Par jaunumiem kartes īpašnieki tiek informēti interneta vietnē, kā arī reizi mēnesī savā e-pastā saņemot informatīvu vēstuli.

• Neskaidrību gadījumā jautājumus var uzdot, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected]

Pievienot komentāru