Citas tiesības, Manas tiesības

Fotografēšana publiskās vietās – kādos gadījumos ir aizliegta

Foto-Fotolia

Maldās tie, kuri uzskata, ka publiskās vietās drīkst fotografēt visu ko un kad vien vēlas. Izrādās, ka Liepājas dzelzceļa stacijas ēku fotografēt bez atļaujas nedrīkst. Man pienāca klāt policijas darbinieki un to pateica. Kāpēc? Kuros likumos tas noteikts? I. LURRE RĪGĀ

Fotografēšana publiskās vietās ir saistīta ar personas datu aizsardzību, jo pastāv iespēja, ka, fotografējot dažādus objektus, kadrā nonāk arī cilvēki. Tas nozīmē, ka personu fotografēšana bez viņu piekrišanas un fotogrāfiju izplatīšana, piemēram, ievietošana internetā, nav atļauta.

Fizisko personu datu aizsardzības likumā teikts, ka personas datu apstrāde ir atļauta, ja tās veikšanai pastāv tiesisks pamats – eksistē vismaz viens no likuma 7. panta nosacījumiem, piemēram, ir saņemta fotografējamā cilvēka piekrišana. Piekrišana nav nepieciešama, ja fotografē vai filmē personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām, turklāt personas dati netiek izpausti trešajām personām.

Taču Fizisko personu datu aizsardzības likums attiecas tikai uz fizisko personu datu apstrādi. Tas nenosaka prasības objektu fotografēšanai vai filmēšanai. Tomēr privātajā nekustamajā īpašumā (telpās vai teritorijā) tā īpašnieks vai tiesiskais lietotājs var gan atļaut, gan aizliegt to darīt.

Iespējams, jums kadrā gadījās kāda persona, kura negribēja tikt nofotografēta, vai arī VAS “Latvijas dzelzceļš” kā Liepājas dzelzceļa teritorijas īpašnieks vai valdītājs ir savi noteikumi fotografēšanai un filmēšanai konkrētajā vietā. Turklāt šādu valstij svarīgu, kritisku infrastruktūras objektu (dzelzceļu, tiltu u.tml.) apsardzība ir noteikta Nacionālās drošības likumā.

Tātad, ja vēlaties fotografēt VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras objektus, pirms tam sazinieties ar atbildīgām dzelzceļa amatpersonām pa bezmaksas tālruni 80001181, lai saņemtu atļauju. Lielākoties šāda atļauja netiek liegta.

UZZIŅA

• Kritiskā infrastruktūra ir Latvijā izvietoti objekti, sistēmas vai to daļas, kuras ir būtiskas svarīgu sabiedrības funkciju īstenošanas, kā arī cilvēku veselības aizsardzības, drošības, ekonomiskās vai sociālās labklājības nodrošināšanai un kuru iznīcināšana vai darbības traucējumi būtiski ietekmētu valsts funkciju īstenošanu.

• Kritiskās infrastruktūras, tostarp Eiropas kritiskās infrastruktūras, īpašniekam vai tiesiskajam valdī­tājam jāveic drošības pasākumu plānošana un īstenošana.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

5 Komentāri

  1. paranoiska atrauga no padomju okupācijas laika….. tā apliecina cik vel nebrīves ēna guł pār šo valsti….. vel sliktāk, ka šo uzskata par normālu parādību.

  2. visus tos puišeļus-šuneļus, kuri fotogrāfē un filmē ar mobīlajiem telefoniem pa labi un kreisi un liek bildes portālos var bāzt aiz restēm bez šķirošanas ???

  3. Ak vai ! Valstij svarīgi un slepeni objekti ? 🙂 Un darbinieku algas – 5 rubļi mēnesī ? 😀 Tak jebkurš , kuram būs vajadzīgas šīs fotogrāfijas ļauniem nolūkiem , tās dabūs 10 sekunžu laikā par sviestmaizes cenu ! Šī mākslīgi radītā it kā drošības sajūta , ka kāds kaut ko kontrolē vai sargā ir pilnīgi … nezinu – smieklīga ?

Pievienot komentāru