Praktiski
Manas tiesības

Esmu parādā firmai. Vai man var atņemt vienīgo dzīvokli?0

Foto-Shutterstock

Esmu parādā kādai firmai. Rīgā pieder dzīvoklis, kurā esmu deklarējis dzīvesvietu, kā arī dažādās vietās Latvijā – zemes gabali. Diemžēl nav iespēju tos ātri pārdot, lai atdotu parādu. Vai zvērināts tiesu izpildītājs var vērst parāda piedziņu pret vienīgo dzīvokli? Vai tiesu izpildītāju var lūgt vērst piedziņu pret zemes gabaliem? Vai varu lūgt parāda piedzinēju parāda piedziņu atdot citam tiesu izpildītājam,kura darbības laukā atrodas citi man piederošie īpašumi tā, lai es nezaudētu dzīvokli? AIVARS Rīgā

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes vecākā juriste Elīna Avota paskaidro, ka saskaņā ar Civilprocesa likumu par katru tiesas spriedumu tiesa izsniedz vienu izpildu rakstu. Ja sprieduma izpilde izdarāma dažādās vietās, tad pēc piedzinēja lūguma tiesa izsniedz vairākus izpildu rakstus. Izsniedzot vairākus, katrā no tiem precīzi norāda izpildes vietu, kurā pēc šā izpildu raksta izpildāma parāda piedziņa.

Ja zvērinātam tiesu izpildītājam izsniegts izpildu raksts pēc parādnieka dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, tad viņam ir tiesības vērst parāda piedziņu uz parādniekam piederošo nekustamo īpašumu.

“Ja parādniekam ārpus Rīgas apgabaltiesas teritorijas atrodas citi nekustamie īpašumi, tad pēc parāda piedzinēja lūguma tiesa var izsniegt atsevišķu izpildu rakstu, kurā konkrēti norādīta izpildes vieta – pēc parādniekam piederošo nekustamo īpašumu atrašanās vietas,” piebilst juriste, “Rīgas apgabaltiesas teritorijā praktizējoši zvērināti tiesu izpildītāji var piedzīt parādu no parādnieka, ja parādnieka manta, dzīvesvieta vai darba vieta atrodas Rīgas apgabaltiesas teritorijā. Parādnieks var vienoties ar parāda piedzinēju par citiem noteikumiem, to skaitā par piedziņas vēršanu uz parādniekam vēlamo nekustamo īpašumu.”

LA.lv