Citas tiesības, Manas tiesības

Esmu liecinieks krimināllietā. Ko drīkstu tiesai teikt un ko labāk noklusēt?

Foto - Shutterstock

Lūdzu, pastāstiet par lieciniekiem! Vai liecināt drīkst tuvi radinieki? Vai ir kādi ierobežojumi? Esmu liecinieks krimināllietā – ko es tiesā drīkstu teikt un kad labāk paklusēt? ALBERTS RĪGĀ

Atbilstīgi Kriminālprocesa likumam liecinieks ir persona, kura likumā noteiktajā kārtībā ir uzaicināta sniegt ziņas (liecināt) par kriminālprocesā pierādāmiem apstākļiem un ar tiem saistītiem faktiem, t.i., par to, kas lieciniekam ir zināms saistībā ar konkrēto krimināllietu.

Tiesa jums izskaidros, kādā kriminālprocesā esat uzaicināts liecināt. Ja apsūdzētais ir jūsu tuvs radinieks, piemēram, dēls, jums ir tiesības atteikties sniegt liecības, jo likums paredz tiesības neliecināt pret sevi un saviem tuviniekiem. Kriminālprocesa likuma izpratnē tuvinieki ir saderinātais, laulātais, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, brāļi un māsas, kā arī persona, ar kuru dzīvo kopā un ar kuru ir kopīga (nedalīta) saimniecība.

Ja tiesā tiek uzdoti jautājumi, kas skar jūsu privātās dzīves noslēpumus, varat lūgt atsaukt šos jautājumus un pieprasīt, lai to ieraksta sēdes protokolā. Tāpat varat juridiskās palīdzības saņemšanai uzaicināt advokātu.

Lieciniekam, atbildot uz jautājumiem, jāsniedz tikai patiesas ziņas un jāliecina par visu, kas viņam zināms saistībā ar konkrēto noziedzīgo nodarījumu. Tiesības neliecināt ir tikai tām personām, kurām šāda procesuālā imunitāte noteikta Satversmē, Kriminālprocesa likumā un Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos, piemēram, konsulam. Ja šajā lietā esat pratināts pirmstiesas izmeklēšanā, ir pagājis ilgs laiks un neatceraties visas nianses, varat lūgt tiesu nolasīt jūsu iepriekš sniegtās liecības. Pēc tam varat tās pilnībā apstiprināt vai papildināt.

Lieciniekam ir pienākums paziņot savu pasta vai elektroniskā pasta adresi sūtījumu saņemšanai, kā arī ierasties tiesas norādītajā laikā un noteiktajā vietā. Pretējā gadījumā tiesa pret jums var piemērot procesuālas sankcijas, piemēram, atvest uz tiesu piespiedu kārtā policijas pavadībā vai piemērot soda naudu līdz Latvijā noteiktās minimālās mēnešalgas apmēram.

Tāpat jums jāievēro tiesas zālē noteiktā kārtība, jo cilvēkam, kurš traucē kriminālprocesā noteikto kārtību vai pavirši izturas pret savu procesuālo pienākumu izpildi, procesa virzītājs (šajā gadījumā – tiesa) var izteikt mutisku vai rakstisku brīdinājumu. Tāpat jums var piemērot soda naudu vai izraidīt no tiesas sēžu zāles.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.39 pantā turklāt ir noteikta atbildība par necieņu pret tiesu, kas izpaužas kā liecinieka vai citas personas nepakļaušanās tiesas sēdes priekšsēdētāja rīkojumam vai kā kārtības neievērošana tiesas sēdes laikā, vai kā jebkuras personas rīcība, kas liecina par tiesas sēdē vai tiesā pastāvošo noteikumu klaju ignorēšanu. Par to uzliek naudas sodu līdz 350 eiro vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz 15 diennaktīm.

SVARĪGI

Bez liecinieka piekrišanas plašsaziņas līdzekļos procesuālo darbību laikā ar foto, video vai cita veida tehniskiem līdzekļiem nedrīkst publiskot viņa attēlu, ja vien tas nav nepieciešams noziedzīgā nodarījuma atklāšanai.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

1 komentārs

Pievienot komentāru