Praktiski
Manas tiesības

Esmu izcietis tiesas noteikto sodu. Pēc cik ilga laika sodāmība dzēšas? 0

Foto – Shutterstock

Ja ir izciests tiesas noteiktais sods, pēc cik ilga laika cilvēku uzskata par nesodītu? DZINTRA SIGULDĀ

Latvijas Krimināllikuma 63. pantā teikts, ka sodāmība ir noziedzīgu nodarījumu izdarījušas personas notiesāšanas vai soda noteikšanas juridiskās sekas, kas ir spēkā tiesas vai prokurora priekšrakstā par sodu noteiktajā soda izciešanas laikā, kā arī pēc tam līdz sodāmības dzēšanai vai noņemšanai likumā noteiktajā kārtībā.

Persona uzskatāma par sodītu no notiesājoša sprieduma spēkā stāšanās brīža vai prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās dienas. Savukārt par nesodītām atzīstamas:

1) personas, kuras atbrīvotas no soda ar tiesas spriedumu vai attaisnotas;

2) personas, kurām iestājies likumā paredzētais notiesājoša sprieduma izpildīšanas noilgums;

3) nosacīti notiesātas personas – gadu pēc pārbaudes laika beigām, bet papildsoda piemērošanas gadījumā – gadu pēc papildsoda izciešanas laika beigām (ja nosacīti notiesātajai personai tiek izpildīts piespriestais sods, sodāmības dzēšanas termiņu aprēķina, ņemot vērā faktiski izciesto sodu);

4) pēc viena gada – personas, kuras izcietušas īslaicīgu brīvības atņemšanu, kurām piemērots piespiedu darbs vai naudas sods;

5) pēc diviem gadiem – personas, kuras izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ne ilgāku par trim gadiem;

6) pēc pieciem gadiem – personas, kuras izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ilgāku par trim gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem;

7) pēc astoņiem gadiem – personas, kuras izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ilgāku par pieciem gadiem, bet ne ilgāku par 10 gadiem;

8) pēc 10 gadiem – personas, kuras izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ilgāku par 10 gadiem.

Sodāmības dzēšanas termiņu skaita no dienas, kad persona izcietusi pamatsodu un papildsodu. Piemēram, ja pamatsods būtu trīs gadi brīvības atņemšanas un papildsods – vienu gadu ilga policijas kontrole pēc pamatsoda izciešanas, sodāmība būs dzēsta pēc četriem gadiem.

Ja persona likumā noteiktajā kārtībā pirms termiņa atbrīvota no soda, sodāmības dzēšanas termiņu skaita no dienas, kad tā atbrīvota, ņemot vērā soda faktiskās izciešanas laiku. Piemēram, ja sods bijis brīvības atņemšana uz sešiem gadiem, bet cilvēks atbrīvots pirms termiņa (pēc četriem gadiem), sodāmība tiks dzēsta atbilstīgi 6., nevis 7. punktam.

Savukārt, ja persona pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas ir labojusies, proti, ir priekšzīmīgi uzvedusies un godīgi attiekusies pret darbu, tiesa var noņemt sodāmību pirms iepriekš norādītā termiņa beigām. Sodāmību var noņemt arī apžēlošanas vai amnestijas kārtībā.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv