Ģimene, Manas tiesības

Esmu aizbildne mirušās māsas dēlam. Vai varu šo bērnu adoptēt?

Foto - Shutterstock

Dažus gadus esmu aizbildne mirušās māsas dēlam. Bērna tēvs arī ir miris. Vai es varētu šo bērnu adoptēt? Abi ar vīru esam viņam ļoti pieķērušies. ANNA MARIJA DAUGAVPILS NOVADĀ

Tagad ir pārskatīta kārtība, kādā bērnu var adoptēt bijušais aizbildnis.

Agrāk Civillikumā bija teikts: ja aizbildnis grib adoptēt aizbil­stamo, viņš vispirms jāatbrīvo no šo pienākumu veikšanas, jo aizbildnis ir uzskatāms par ieinteresēto personu. Līdz ar to uz adopcijas apstiprināšanas laiku par bērna aizbildni vajadzēja iecelt citu personu, kura varētu dot piekrišanu adopcijai.

Praksē nereti tas bija aizbildņa vecāks, draugs vai kāds cits, kurš pirms aizbildņa pienākumu pildīšanas bāriņtiesai bija rūpīgi jāizvērtē. Kopumā tas bija sarežģīts un ilgs process, kas nereti bija psiholoģiski un emocionāli smags bērnam.

Civillikuma 167. pants tagad paredz, ka aizbildnim ir tiesības adoptēt savu aizbilstamo. Aizbildni no pienākumu pildīšanas atlaiž pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.

Tātad aizbildnim jādodas uz bāriņtiesu ar iesniegumu, kurā jāizsaka vēlme adoptēt savu aizbilstamo, un jāsniedz pārskats par līdzšinējo aizbildņa pienākumu veikšanu. Bāriņtiesa adopcijas procesa laikā aizbildni neatbrīvo no pienākumiem, un viņš turpina pārstāvēt visas bērna intereses. Izņēmums – aizbildnis nepārstāv aizbilstamā intereses adopcijas jautājumā. To dara bāriņtiesa, izvērtējot, vai adopcija ir bērna interesēs, un dod galavārdu adopcijas procesā.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

Pievienot komentāru