Īpašums, Manas tiesības

Dzīvokļa īpašnieka pienākumi – maksāt, maksāt, maksāt…

Foto-Shutterstock

1. janvārī stājās spēkā grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā, kas paredz pilnveidot tiesisko regulējumu mājokļu jomā.

Tagad ir papildināti dzīvokļa īpašnieka pienākumi – jāievēro dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktie lietošanas tiesību ierobežojumi, piemēram, ūdensapgādes, kanalizācijas, publisko elektronisko sakaru tīklu, siltumenerģijas, elektroenerģijas un gāzes iekārtu ierīkošana, būvniecība vai pārvietošana. Īpašniekam jāveic naudas maksājumi uzkrājumu fondā dzīvojamās ēkas uzlabošanai, kā arī mājas pārvaldniekam jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, savukārt dzīvokļa atsavināšanas gadījumā jāinformē īpašuma ieguvējs par neizpildītajām saistībām.

Īpašniekam, kurš dzīvokli iegādājies izsolē, par tā pārvaldīšanas un lietošanas pakalpojumiem, kā arī par zemes nomas maksu, ja māja atrodas uz citai personai piederošas zemes, jānorēķinās, sākot ar dienu, kad stājies spēkā tiesas lēmums par izsoles akta apstiprināšanu.

Ja dzīvoklis tiek atsavināts, piemēram, pārdots vai uzdāvināts, darījuma dalībniekiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo dzīvojamās mājas pārvaldniekam par īpašnieka maiņu, tostarp jaunajam īpašniekam jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinošs dokuments. Šāds risinājums nepieciešams arī tāpēc, ka nereti jaunais īpašnieks nereģistrēja iegādāto dzīvokli zemesgrāmatā un visus maksājumus par dzīvokli bija spiests maksāt bijušais īpašnieks.

1 komentārs

  1. Uzskatu, ka tās ir jaunas represijas, jo likumā nav noteikts, kas uzraudzīs, kontrolēs šīs attiecības, kā “ūdensapgādes, kanalizācijas, publisko elektronisko sakaru tīklu, siltumenerģijas, elektroenerģijas un gāzes iekārtu ierīkošana, būvniecība vai pārvietošana”? Tāpat, kas risinās visus citus iepriekšējos jautājumus un jauninājumus, kad mājās nav saimnieka, nav pārvaldes, dzīvokļi izmesti “kolhozā” un nav pārvaldnieka. Namu apsaimniekotāji ar šo dezorganizēto masu manipulē pēc saviem ieskatiem, naudu izmanto nekontrolēti, remontiem naudu ņem pēc patvaļas principa, nesakaņojot ar dzīvokļiem. Tā ir vergu būšana, cik ilgi ņirgāsies par tautu. Ja privatizēja dzīvojam’\as māja, vajag to novest līdz loģiskam galam, bet nē, rīkojieties. Kurš sāks?
    Vienīgais pareizais būtu – likvidēt lielos apsaimniekotājus, kā Rīgas namu pārvaldnieks un jāizveido mikrorajonu namu pārvaldes pašvaldību pakļautībā.

Pievienot komentāru