Praktiski
Manas tiesības

Dzimumu līdztiesības rādītāji Latvijā: ar vardarbību un nabadzību esam sliktā vietā0

Foto-Fotolia

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta eksperts Maurīcio Moska ziņo, ka Latvija Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksā ar 57,9 no 100 punktiem (skalā, kur 1 nozīmē pilnīgu nelīdztiesību, bet 100 – pilnīgu līdztiesību) starp 28 ES dalībvalstīm ierindojas 17. vietā. Kaimiņvalstis Lietuva un Igaunija saņēmušas atbilstīgi 56,8 un 56,7 punktus.

Lai arī Latvijas rādītāji visās jomās – zināšanas, nauda, darbs, vara, veselība – pēdējās desmitgades laikā ir uzlabojušies, tomēr Latvijā un Eiropas Savienībā (ES) kopumā progress ir ļoti lēns.

Vardarbība pret sievietēm Latvijā diemžēl ir sliktāka nekā vidēji ES, bet lielākie izaicinājumi mums ir dzimumu segregācija izglītībā un nabadzības riska palielināšanās. Eksperts uzsvēris, ka Latvijā joprojām ir t.s. sieviešu profesijas (piemēram, skolotāji) un izglītības ie­stādēs tās apgūst ievērojami mazāks skaits vīriešu. Šāda situācija nākotnē var radīt negatīvu ietekmi uz darba tirgu. Latvijas izglītības sistēmā ir liels to skolēnu un studentu skaits, kuri pārtraukuši mācības. Izglītošanos pārtraukušo zēnu skaits ir lielāks nekā meiteņu, īpaši lauku reģionos.

Pēdējos gados Latvijā pieaudzis arī nabadzības risks, kas ir augstāks sievietēm, īpaši tām, kuras vienas audzina bērnus. It kā to visu jau mēs zinājām, bet nu to secinājis arī Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts.

UZZIŅA

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts ir neatkarīga ES struktūrvienība, kas izveidota, lai veicinātu un stiprinātu dzimumu līdztiesību.

LA.lv