Ģimene, Manas tiesības

Gribu izveidot savu dzimtas koku! Ieteikumi senču apzinātājiem

Foto - Shutterstock
Praktiskajam Latvietim 25!

Svinot žurnāla "Praktiskais Latvietis" 25 gadu jubileju, turpmāko mēnesi piedāvāsim 25 noderīgus padomus no "Praktiskā Latvieša" zelta fonda!

Gribu izpētīt savas dzimtas vēsturi, jo ne visu esmu paspējusi pajautāt tuviniekiem, kamēr viņi bija dzīvi. Zinu, ka informāciju par saviem senčiem, kas nākuši no Kurzemes, Zemgales un Vidzemes, varētu iegūt baznīcas grāmatās, bet daudzas no tām nav saglabājušās. Kā varētu saņemt ziņas no Valsts arhīva, cik tas maksā, un vai, izmantojot datoru, iespējams kaut ko uzzināt par savu dzimtu? DZINTRA SILIŅA ĒRGĻU NOVADĀ

Latvijas Valsts vēstures arhīvā (atrodas Rīgā, Slokas ielā 16, LV-1048) dzimtas koku var patstāvīgi pētīt arhīva lasītavā vai izmantot mājaslapā www.arhivi.gov.lv esošo datubāzi Raduraksti, vai arī pieprasīt arhīvam profesionāli sagatavotu ģenealoģisko pētījumu. To pasūtot, jāuzraksta pieprasījums, kurā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese (fiziskām personām) un pēc iespējas precīzāk jāformulē pieprasījuma saturs.

Jānorāda zināmā informācija par dzimtas locekļiem: pētāmās dzimtas uzvārds, zināmo dzimtas locekļu vārds, uzvārds, dzimšanas laiks un vieta, laulību reģistrācijas laiks un vieta, miršanas reģistrācijas dati un vieta, konfesija, draudze. Vajadzētu sniegt arī ziņas par mācību iestādēm, kur ģimenes locekļi mācījušies, darbavietas, nekustamā īpašuma adreses līdz 1944. gadam Latvijā (pilsēta vai pagasts, vai muižas un māju vārds).

Ģenealoģisko pētījumu iespējams sākt, zinot tikai kādu no iepriekš minētajiem faktiem.

Pieprasījumu personīgi iesniedz Klientu apkalpošanas kabinetā Latvijas Valsts vēstures arhīvā, sūta pa pastu vai elektroniski.

Ģenealoģiskā pētījuma izpildi sāk pēc tam, kad ir saņemts avanss 70 eiro apmērā. Avansu var samaksāt arhīva kasē vai ar bankas pārskaitījumu vai nosūtīt ar pasta pārvedumu. Pozitīvas atbildes gadījumā avansu iekļauj galīgo izmaksu aprēķinā. Negatīvas atbildes gadījumā pieprasītāju informē par veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem. Avanss sedz meklēšanas izdevumus un netiek atmaksāts.

Pieprasījumu arhīvs izpilda 6–12 mēnešu laikā, dažkārt ilgāk. Pēc klientu vēlmes arhīvs izgatavo arī dokumentu un fotogrāfiju kopijas, ģenealoģiskās tabulas. Sagatavoto informāciju iespējams saņemt personīgi, pa pastu vai elektroniski.

5 Komentāri

 1. Labāk jau mēģināt pašam pētīt,izmantojot entyziastu brīvprātīgi veidotos palīglīdzekļus – Kristīto sarakstus daudzām draudzēm,kas atrodami http://www.ciltskoki.lv. Tad vēl draugiem.lv lapā ir ciltskoku pētnieku grupa,kur var lūgt padomu gudrākiem,zinošākiem ,kā arī no dažādām diskusijām uzzināt daudz noderīga.paša veidots pētījums ir drošāks, jo ģimenē jau zināmi dažādi fakti,kas dokumentos var neparādīties, bet arhīvā jau strādā tikai cilvēki,kuri arī mēdz kļūdīties.Ciltskokos bija viena diskusija-ārzemju zaram pasūtītais dzimtas koks bija izveidots neprecīzs, Latvijā dzīvojusī pārstāve nespēja pieļaut domu,ka speciālisti kļūdīušies,bet rezultātā bija spiesti to atzīt. Bet ja šī pašdarbniece,kurai bija konkrēti zināmi vārdi un gadi no dzimtas kapu pieminekļa uzraksta, pati nebūtu iesistījusies?

 2. Pāris gadus esmu veltījusi senču sakņu meklējumos:
  1. http://www.lvva-rafuraksti.lv http://www.ciltskoki.lv http://www.nekropole.lv http://www.cemety.lv
  Tas no datora un interneta.
  2. Jautājat radiem vecākajām paaudzēm. Arī jaunākiem – mammām, tantēm, onkuļiem.
  3. Apskatiet vecos albumus, arī bildes kurās neviens nevienu nezin, pēc laika kāds jau noteikti pateiks kurš ir fotogrāfijās.
  4. Dzimtas kapu apsekošana, kas kur guļ, pēc kapu pieminekļiem un to uzrakstiem, …utt. Izstaigājat visu kapsētu noteikti kaut ko atradīsiet.
  5. Veco māju apsekošana, http://www.zl.lv (kartes), un http://www.lursoft.lv (adreses)
  Te var atrast māju vietas arī tās kuras nav google map. Kaimiņu izjautāšana.
  6. Daudzām vietām ciematiem, pagastiem, pilsētām ir grāmatas par to vēsturi un iedzīvotājiem. Tur arī var kaut ko atrast.
  Vienkārši, ja gribēsiet atrast atradīsiet! Veiksmi!
  Ieteikumi no pieredzes.

Pievienot komentāru