Praktiski
Manas tiesības

Dziļos laukos neapdzīvotam dzīvoklim ir iekrājies milzu parāds. Ko darīt, lai tiktu vaļā no dzīvokļa?0

Foto: Shutterstock

1998. gadā par pajām nopirku nekustamo īpašumu – četristabu dzīvokli Ludzas novadā. Vēlāk pārcēlos uz Rīgu un paņēmu hipotekāro kredītu divistabu dzīvokļa iegādei. Pēc tam mēģināju Latgales dzīvokli pārdot, pat par velti kādam atdot, bet neviens nevēlējās, jo tur nav darba. Arī pašvaldībai šo dzīvokli nevajag. Par īpašumu no 2003. gada krājās parāds, lai gan īpašums uz mana vārda zemesgrāmatā nav ierakstīts, un tagad parāds jau ir 4136,31 eiro. Pašvaldība ar mani tiesājas, tagad, iespējams, noslēgsim mierizlīgumu, jo esmu gatava katru mēnesi maksāt 50 eiro, lai pamazām dzēstu parādu. Vai uz šo gadījumu attiecas Civillikuma 1032. pants par īpašuma atmešanu? Ko tas nozīmē? Kur man vērsties, ja es vēlos īpašumu atmest? OLGA RĪGĀ

Civillikuma 927. pants paredz, ka īpašums ir pilnīgas varas tiesības pār lietu, t.i., tiesības valdīt un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtībā atprasīt lietu atpakaļ no katras trešās personas ar īpašuma prasību. Proti, jēdzieniski tās ir pilnīgas varas tiesības pār lietu, bet saturiski to raksturo īpašniekam piešķirto pilnvaru uzskaitījums (valdīt, lietot un rīkoties).

Civillikuma 1032. pants nosaka, ka ar īpašnieka gribu viņa īpašuma tiesības uz kādu lietu izbeidzas, kad viņš lietu atmet (šāds termins ierakstīts likumā, bet varētu arī teikt – atsakās), nenododams citam, kā arī kad viņš īpašuma tiesības atdod citam. Lietas atmešana varētu notikt, ja īpašums būtu ierakstīts zemesgrāmatas nodaļā uz jūsu vārda, bet tas nav izdarīts, tāpēc uz šo gadījumu neattiecas.

Atbilstīgi Civillikumam bez īpašnieka gribas īpašuma tiesības izbeidzas, piemēram, šādos gadījumos:

> lieta iet bojā;

> ir tiesas spriedums, ar kuru lieta piespriesta citam vai ar kuru kā sods noteikta tās konfiskācija par labu valstij;

> īpašums iegūts tikai uz noteiktu laiku vai ar atceļošu nosacījumu – laikam beidzoties vai nosacījumam iestājoties;

> tie ir piegūti (arī šāds termins minēts likumā, bet varētu teikt – pieklīduši) savvaļas dzīvnieki – kad tie aizbēg no īpašnieka uzraudzības vai atmet paradumu atgriezties mājās;

> likumā paredzētajā kārtībā īpašums tiek atsavināts valsts vai sabiedriskajām vajadzībām.

SVARĪGI

Ar īpašnieka nāvi īpašuma tiesības pāriet viņa mantiniekiem.

Tā kā savulaik zemesgrāmatā netikāt ierakstīta kā dzīvokļa īpašniece, jums ir tiesības vērsties pašvaldībā, lai dzīvokli atzīst par bezsaimnieka mantu.

KONSULTĒJUSI JURISTE TATJANA LUBGINA

LA.lv