Citas tiesības, Manas tiesības

Divas narkomānes ņirgājas par bērniem, vietējā policija nereaģē. Vai sveši cilvēki–aculiecinieki var vērsties tiesā?

Foto - Shutterstock

Divas māsas lieto narkotikas un tirgo tās citiem. Viņas ar varu piespieda diviem bērniem izlēkt pa otrā stāva logu, ņirgājās par ģimeni. Mēs uzzinājām, kur dzīvo šī ģimene. Rakstījām vietējam policijas priekšniekam, bet nekādas reakcijas. Vai bērnu varmākas tiešām var palikt nesodītas? Vai mums, svešiem cilvēkiem, kuri visu redzēja un dzirdēja, ir tiesības vērsties tiesā? Vai varam vērsties arī Satversmes tiesā vai Eiropas Cilvēktiesību tiesā? LĪGA, MĀRIS, ANDRIS, AIVIS RĪGĀ un CĒSĪS

Satversmes tiesa un Eiropas Cilvēktiesību tiesa šādus jautājumus neizskata, jo tā nav viņu kompetence. Ja vietējās policijas darbinieki uz jūsu iesniegumu nereaģē un, jūsuprāt, nolaidīgi izturas pret saviem pienākumiem, varat vērsties ar iesniegumu vai paziņojumu Valsts policijas Iekšējās kontroles birojā. Tā galvenais uzdevums ir dienesta disciplīnas un likumības nostiprināšana Valsts policijas struktūrvienībās. Sūdzību varat iesniegt rakstiski (adrese: Čiekurkalna 1. līnijā 1, k–4, Rīgā, LV-1026) vai zvanīt pa tālr. 67075090 vai anonīmo tālr. 67075456 (ar automātisko atbildētāju jebkurā diennakts laikā), vai rakstot uz e-pastu: ikb@vp.gov.lv (ar drošu elektronisko parakstu).

Ja vēlaties pieteikties uz pieņemšanu pie Valsts policijas priekšnieka, vispirms jāpaziņo (rakstveidā vai mutvārdos), par ko vēlaties runāt. Problēmai jābūt skaidri formulētai, lai būtu iespējams konstatēt, ka tās risināšana tiešām ir Valsts policijas kompetencē. Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis apmeklētājus pieņem (pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67829445) katra mēneša trešajā pirmdienā no plkst. 15 līdz 17 Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1, k–4.

Par vietējās policijas bezdarbību un likumpārkāpumiem varat informēt prokuratūru, jo uzsākt kriminālprocesu ir tiesīgs arī prokurors. Krimināllikuma 174. pantā ir paredzēta atbildība par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar nepilngadīgo, ja ar to nepilngadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un vainojamas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs, bet ar šīm darbībām nav nodarīti smagi vai vidēji smagi miesas bojājumi.

Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību līdz trim gadiem. Par tādām pašām darbībām pret mazgadīgo soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību līdz trim gadiem. Tāpat Krimināllikums paredz atbildību par dažādām neatļautām darbībām ar narkotiskajam vielām, tostarp iegādāšanos, glabāšanu un realizāciju.

Ja jūsu rīcībā ir informācija par šīs ģimenes dzīvesvietu un to, ka tajā notiek vardarbība pret bērniem, nepilngadīgie netiek pienācīgi aprūpēti vai vecāki kā citādi pārkāpj bērnu tiesības, varat rakstīt iesniegumu vietējai bāriņtiesai. Bāriņtiesu likumā teikts, ka bāriņtiesai jāaizstāv bērnu personiskās un mantiskās intereses un tiesības, jāizskata iesniegumi un sūdzības (arī iesniegumi un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību), kā arī jāinformē pašvaldības sociālais dienests vai cita atbildīgā institūcija par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.

UZZIŅA

Bāriņtiesu darbību bērnu tiesību un interešu aizsardzībā uzrauga Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, kas atrodas Ventspils ielā 53, Rīgā, LV-1002; tālr. 67359128; e-pasts: pasts@bti.gov.lv.

KONSULTĒJUSI JURISTE TATJANA LUBGINA

Pievienot komentāru