Praktiski
Manas tiesības

Trīs īpašnieki, viens ignorē zemesgrāmatu. Ko darīt pārējiem? 0

Foto – Aija Geida

Ar tiesas lēmumu vecāku īpašums sadalīts trīs daļās. Divi īpašnieki savu daļu ierakstīja zemesgrāmatā, bet trešais neliekas ne zinis. Ko lai dara? REINIS

Zemesgrāmatu likumā teikts, ka zemesgrāmatās ieraksta nekustamos īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Lai gan likums nosaka, ka nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta, tas neregulē situāciju, kad persona to darīt nevēlas.

Nostiprinājumu var lūgt tikai nekustamo īpašumu īpašnieki un personas, kuru labā vai pret kurām sagatavojams nostiprinājums, bet atsevišķos gadījumos – tiesu un citas valsts iestādes vai amatpersonas.

Ja ar tiesas spriedumu vai lēmumu noteiktas vairāku līdzdalībnieku tiesības, tās jānostiprina kopumā, ja vien samaksātas visas nodevas, kaut gan nostiprinājuma lūgumu parakstījis tikai viens no līdzdalībniekiem. Diemžēl, neredzot tiesas lēmumu, precīzu atbildi sniegt nevaram. Taču vēl pastāv iespēja vienoties ar trešo īpašnieku, ka viņa daļu zemesgrāmatā ierakstīsiet jūs (vai otrs īpašnieks), ja persona, kura pati nevēlas to darīt, izsniegs pilnvaru.

SVARĪGI

Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība.

KONSULTĒJUSI JURISTE TATJANA LUBGINA

LA.lv