Praktiski
Manas tiesības

Dēls regulāri lieto alkoholu. Vai māte var atņemt viņam mantojumu?0

Foto: Shutterstock

Vai es varētu atņemt savam vienīgajam dēlam mantojumu? Vīrs jau sen ir miris, bet dēls lieto alkoholu, nestrādā, nemitīgi maina sievietes un dzīvesvietu. Ja es uzrakstīšu, ka dēlam neko nenovēlu, vai vismaz abi mani mazbērni varēs kaut ko dabūt no mana nekustamā īpašuma (māja un zeme)? VIJA GULBENES NOVADĀ

Civillikums paredz, ka dēls ir neatņemamās daļas tiesīgais jeb neatraidāmais mantinieks. Viņam pienākošos mantojumu var arī nepiešķirt, taču vienīgi likumā nosauktajos gadījumos un ar testamentā tieši norādītiem, patiesībai atbilstīgiem iemesliem.

Tātad jums jāraksta testaments. To varat izdarīt pašrocīgi (liecinieki nav nepieciešami) vai pie notāra. Testamentā norādiet, kam citam, piemēram, mazbērniem, un kādu mantu jūs novēlat, kā arī to, ka atstumjat dēlu no mantojuma, pamatojot to ar likumā paredzētajiem iemesliem. Likums paredz, ka augšupējais (tātad jūs) varat atstumt lejupējo (dēlu), ja pēdējais:

• izdarījis noziedzīgu nodarījumu pret testatora, viņa laulātā vai viņa augšupējā dzīvību, veselību, brīvību vai godu vai ierosinājis apzināti nepatiesu apsūdzību pret kādu no šīm personām par noziedzīgu nodarījumu;

• atstājis testatoru bezpalīdzības stāvoklī, ja bijis iespējams viņam palīdzēt;

• dzīvojis izšķērdīgi vai netikumīgi;

• nav izpildījis viņam ar likumu uzlikto pienākumu uzturēt testatoru vai viņa laulāto;

• mēģinājis kavēt testatoru sagatavot testamentu;

• mantojuma atstājējam dzīvam esot, bez viņa ziņas un piekrišanas noslēdzis ar kādu personu līgumu par viņa nākamo mantojumu.

!!! Citus iemeslus atstumšanai no mantojuma norādīt nav jēgas – tos neņems vērā. Iespējams, jūs testamentā varētu ierakstīt, ka dēls dzīvo izšķērdīgi un netikumīgi, taču šie apgalvojumi būs jāpamato ar konkrētiem piemēriem. Turklāt der atgādināt, ka dēls šādu testamentu pēc jūsu nāves varēs apstrīdēt tiesā, ja, piemēram, pierādīs, ka ir labojies vai arī ka jūsu apgalvojumi neatbilst patiesībai.

SVARĪGI

Neatņemamās daļas tiesīgā atstumšana no neatņemamās daļas nesaista atstumtā lejupējos. Tātad jūsu mazbērni gan māju, gan zemi varēs mantot.

LA.lv