Praktiski
Manas tiesības

Dēls ar manu pilnvaru pērk un pārdod dzīvokļus. Vai varu pārbaudīt šos darījumus?0

Shutterstock ilustrācija

Dēlam izsniedzu pilnvaru, jo viņš gribēja nodarboties ar biznesu – lēti nopirkt un pēc tam dārgāk pārdot nekustamo īpašumu (dzīvokli Rīgā). Izmantojot šo pilnvaru, viņš tā esot rīkojies, taču manā rīcībā nav informācijas par noslēgtajiem pirkuma–pārdevuma līgumiem. Kad dēlam lūdzu dokumentus parādīt, viņš atteicās to darīt un mēs sastrīdējāmies. Vai es varu aplūkot kaut vai pirkuma–pārdevuma līgumu kopijas, jo darījums taču veikts ar manu pilnvaru? JĀNIS ĶEKAVAS NOVADĀ

Zemesgrāmatu likuma 1. pantā teikts, ka zemesgrāmatās ieraksta nekustamos īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Lēmumu pieņemšanas un dokumentu izsniegšanas process ir pilnībā datorizēts. Tas nozīmē, ka informācija nostiprinājuma žurnālos, zemesgrāmatu nodalījumos, personu rādītājā glabājas kā elektroniska datubāze. Pēc vajadzības to saturs tiek izdrukāts un izsniegts apmeklētājiem.

Katram zemesgrāmatas nodalījumā ierakstītam nekustamajam īpašumam iekārto īpašu lietu. Tajā apkopo visus dokumentus, kas attiecas uz īpašumu (tostarp visus pirkuma–pārdevuma līgumus, pilnvaras, nostiprinājuma lūgumus u.c.). Nekustamā īpašuma lietai ir tāds pats numurs kā atbilstīgajam zemesgrāmatas nodalījumam.

Taču ieskatīties nostiprinājuma žurnālos, nekustamo īpašumu lietās un dokumentu grāmatās, kā arī saņemt no tām uzziņas, izrakstus, norakstus un apliecības privātas personas drīkst vienīgi ar zemesgrāmatu nodaļas tiesneša atļauju (izņēmums ir nekustamā īpašuma īpašnieks un personas, kurām ir kādas tiesības uz nekustamo īpašumu, piemēram, īpašnieka laulātais).

Jūs zemesgrāmatā vairs neesat reģistrēts šā nekustamā īpašuma īpašnieks, tāpēc jums Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā jāiesniedz rakstisks iesniegums, kurā jāizskaidro situācija, proti, dēls ar pilnvaru veica visas darbības ar šo īpašumu, un jūsu rīcībā nav nedz informācijas par noslēgtajiem pirkuma–pārdevuma līgumiem, nedz dokumentu oriģinālu. Par tālāko lems tiesnesis.

UZZIŅA

Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa atrodas Rīgā, Ieriķu ielā 5, LV-1084; tālr. 67225246; e-pasts: [email protected]

SVARĪGI

• Zemesgrāmatas, nostiprinājuma žurnālus, nekustamo īpašumu lietas, dokumentu grāmatas un atsevišķus dokumentus nevar izsniegt ārpus nodaļas telpām pat pēc tiesu vai citu iestāžu pieprasījuma.

• Tajos drīkst ieskatīties tikai zemesgrāmatu nodaļas sekretāra vai viņa palīga, vai arī šim nolūkam pilnvarota kancelejas ierēdņa uzraudzībā.

KONSULTĒJUSI JURISTE TATJANA LUBGINA

LA.lv