Manas tiesības, Patērētāju tiesības

Dāvanu iegāde internetā. No kā jāuzmanās un kā rīkoties problēmu gadījumā?

Foto - Shutterstock

Ja darbs dzen darbu un pašiem sagatavot dāvaniņas nav vaļas, ir vērts palūkot, ko piedāvā tirgotāji. Mēdz teikt, ka ērtāk, ātrāk un lētāk var iepirkties internetā, taču dažkārt tas sagādā vilšanos. Atbildot uz trīs lasītāju jautājumiem, ceram pasargāt jūs no kļūdām.

Glīta bilde, bēdīga realitāte

Gribēju vīram uz Ziemassvētkiem uzdāvināt kaut ko skaistu. Tobrīd man piezvanīja no interneta kompānijas un piedāvāja veikt pasūtījumu. Pēc fotogrāfijas viņu mājaslapā izvēlējos džemperi un pa telefonu to arī pasūtīju. Saņemot preci, diemžēl izrādījās, ka džemperis bija nekvalitatīvs, turklāt atšķirīgā krāsā. Ja esmu pasūtījusi preci pa telefonu, bet kaut kāda iemesla dēļ tā man neder, cik ilgā laikā un kā es varu atteikties? ZAIGA JELGAVAS NOVADĀ

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. pantā teikts, ka distances līgums ir patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja noslēgta vienošanās, vienlaikus neatrodoties vienā un tajā pašā vietā, bet līdz līguma slēgšanai un līguma slēgšanas brīdī izmantojot vienu vai vairākus distances saziņas līdzekļus, kā arī organizētu preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas shēmu. Tātad, šādā veidā pasūtot preci, jūs izmantojāt iespēju noslēgt līgumu no attāluma.

Savukārt Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 par distances līgumu paredz, kāda informācija jāietver distances līgumā pirms tā noslēgšanas, kā arī šādas informācijas sniegšanas kārtību, atteikuma tiesību īstenošanas termiņus un kārtību, patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumus atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā. Ir precīzi noteikts atteikuma veidlapas paraugs un izņēmumi par atteikuma tiesību izmantošanu.

! Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā. Termiņu skaita no dienas, kad pircējs preci saņēmis. Pārdevējam turklāt jāsniedz informācija par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, kā arī kopā ar preci jānosūta speciāla veidlapa. Ja tas netika izdarīts, patērētājam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma viena gada laikā.

Taču patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, piemēram, ja:

• prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizēta (piemēram, krekliņš ar jūsu fotoattēlu);

• prece ātri bojājas vai tai drīz beigsies derīguma termiņš;

• patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

• līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30 dienām un tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt.

UZZIŅA

Ja ar preču pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju rodas domstarpības, iesakām vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, jo katra situācija tomēr var būt atšķirīga. Tālrunis konsultācijām 65452554 (pirmdien – piektdien no plkst. 8.30 līdz 17.00), e-pasts: [email protected] Adrese: Brīvības iela 55, Rīga. Struktūrvienību adreses var meklēt Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā www.ptac.gov.lv/.

Svarīgi

• Ja pārdevējs distances līguma noslēgšanai izmanto telefonu, viņam sarunas sākumā jāinformē patērētājs par savu identitāti vai par tās personas identitāti, kuras uzdevumā viņš zvana, kā arī par zvana komerciālo nolūku.

• Par distances saziņas līdzekļiem uzskata tālruni, tīmekli, elektronisko pastu, televīziju, faksu, katalogu, presē publicētās reklāmas, kam pievienots pasūtījuma kupons, un citus informācijas nosūtīšanas un pārraidīšanas līdzekļus.

Pievienot komentāru