Praktiski
Mājas

Daudzdzīvokļu ēkas remonti: kā visiem vienoties par siltināšanu, fasādes un kāpņutelpas remontu0

Foto – Shutterstock

Cik procentiem daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju, kur visi dzīvokļi ir privatizēti, jānobalso par, lai tiktu veikta: 1) mājas siltināšana; 2) ēkas fasādes remonts; 3) vienas kāpņutelpas remonts (vai jābalso visiem mājas iedzīvotājiem vai tikai konkrētās kāpņutelpas dzīvokļu īpašniekiem)? INGŪNA RĪGĀ

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece Dzintra Āboliņa informē, ka saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu pirmajos divos gadījumos nepieciešams, lai par nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vismaz divas trešdaļas no visiem dzīvokļu īpašumiem, jo šie darbi ietver atsevišķā īpašuma robežās esošo dzīvojamās mājas kopīpašuma elementu pārbūvi un renovācijas kārtību. Šādu balsojuma proporciju pieprasa arī kreditējošās bankas un līdzfinansējuma saņemšanai AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM”. Lēmumu pieņem, sasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci vai arī veicot rakstveida aptauju.

Cita situācija – vienas kāpņutelpas remonts. Te var būt dažādi risinājumi (atkarībā no tā, kā lēmuši dzīvokļu īpašnieki un mājas apsaimniekotājs). SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, piemēram, savu klientu ērtībām ir radis iespēju pasūtīt arī vienas kāpņutelpas remontu, turklāt pat tad, ja nav uzkrājumu šādu darbu veikšanai. Dzīvokļu īpašnieku kopībai (visas mājas) ir jāpieņem lēmums par atsevišķas kāpņutelpas remontu. Tas nozīmē, ka par jānobalso vairāk nekā pusei (50%+1) mājas dzīvokļu īpašnieku, no tiem vismaz divām trešdaļām jābūt dzīvokļu īpašniekiem no remontējamās kāpņutelpas.

Tad kopības lēmums jāiesniedz “Rīgas namu pārvaldnieka” klientu apkalpošanas centrā, kur speciālisti sagatavos kāpņutelpas remontdarbu izmaksu tāmi un nodos to saskaņošanai. Ja dzīvokļu īpašnieki piekrīt remontdarbu izmaksām, tiek noslēgts līgums un veikti remontdarbi. Izremontētās kāpņutelpas dzīvokļu īpašnieku rēķinos tiek iekļauti maksājumi par veiktajiem remontdarbiem ar apmaksas termiņu līdz pat 36 mēnešiem. Maksājumu sadala līdzīgi uz visiem dzīvokļiem.

LA.lv