Praktiski
Manas tiesības

Darbu sāk pirmie ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri bērniem0

Foto: Fotolia

Drīz vien Valmierā, Bauskā un Rīgā darbu sāks pirmie trīs ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri. Šos centrus veidos nevalstiskā organizācija (biedrība) Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija, kurai ir pieredze atbalsta sniegšanā un sadarbībā ar audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. Pirmie trīs ir Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Zemgales ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs, Vidzemes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs un Rīgas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs.

Labklājības ministrs Jānis Reirs uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai audžuģimenēm, arī specializētajām, aizbildņiem, viesģimenēm un adoptētājiem būtu vieta, kur saņemt atbalstu ikdienā. Centru uzdevums būs piesaistīt arī jaunas uzņemošās ģimenes. “Tas ir vēl viens būtisks solis ceļā uz to, lai Latvijā ikviens bērns augtu ģimeniskā un drošā vidē,”  – tā ministrs.

Šie centri ne tikai meklēs uzņemošo ģimeni bez vecāku gādības palikušiem bērniem, bet arī nodrošinās apmācības un psihosociālo atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm un adoptētājiem, veiks šo ģimeņu psiholoģisko izpēti, kā arī aprēķinās un izmaksās atlīdzību specializētajām audžuģimenēm. Finansējums ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbībai ir iekļauts budžeta bāzes daļā, nodrošinot šo iestāžu darbību ilgtermiņā.

Arī citi komersanti, biedrības un nodibinājumi var veidot ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrus, pamatojoties uz šovasar pieņemtajiem Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumiem, kas nosaka to darbības pamatprincipus, jaunveidojamo centru sniegto pakalpojumu kvalitāti un pārraudzību.

LA.lv