Praktiski
Manas tiesības

Darba samaksas aprēķins jeb algas lapiņa: kam tajā noteikti jābūt0

Foto: Cat box/Shutterstock

Izmaksājot darba samaksu, darba devējs ikvienam darbiniekam izsniedz darba samaksas aprēķinu jeb tā dēvēto algas lapiņu. To nosaka Darba likuma 71. pants.

Pamatlietas, kas jāzina

Darba samaksas aprēķina izsniegšana ir darba devēja pienākums. Nav pareizs pieņēmums, ka algas lapiņa jāizsniedz tikai tad, ja darbinieks to prasa.

Darba samaksas aprēķinā noteikti jābūt:

• izmaksātajai summai;

• ieturētajiem nodokļiem;

• veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

• nostrādātajām darba stundām (to skaitā virsstundām, nakts laikā un svētku dienās nostrādātajām stundām).

Pēc darbinieka pieprasījuma darba devējam ir pienākums šo aprēķinu darbiniekam saprotami izskaidrot.

Summai, kas norādīta darba samaksas aprēķinā, jāsakrīt ar to, ko darbinieks reāli saņem.

Vai darba devējs maksā nodokļus

To var uzzināt portālā www.latvija.lv. Sadaļā Nauda un nodokļi izvēlieties Kur uzzināt, vai darba devējs par mani maksā nodokļus? Tālāk būs norādes, kā atrast vajadzīgo informāciju.

Svarīgi pārliecināties par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. No sociālā nodokļa maksājumiem atkarīgs pensijas apmērs, slimības pabalsts, bezdarbnieka pabalsts, pabalsti jaunajiem vecākiem un citi, ko maksā sociāli apdrošinātām personām.

Kā izsniedz algas lapiņu

To var izsniegt darbiniekam rakstveidā uz rokas. Aprēķinu var nosūtīt elektroniski uz e-pastu vai izsniegt kādā citā veidā. Galvenais, lai darbinieks to ir saņēmis. Izmantojot informācijas tehnoloģijas, darba devējam būtu jāvienojas ar darbinieku, lai izvairītos no tā, ka darbiniekam nav pieejama elektroniskā informācija (nav, piemēram, datora, interneta).

Ja darba devējs neizsniedz algas lapiņu, vispirms vajag runāt ar savu darba devēju. Ja tomēr neizdodas rast risinājumu, darbiniekam ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā, kā arī sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu.

UZZIŅA

• Valsts darba inspekcija – K. Valdemāra ielā 38, k – 1, Rīgā, LV-1010; konsultatīvais tālr.: 67186522, 67186523, anonīmais uzticības tālr. 67312176; e-pasts: [email protected]

• Valsts ieņēmumu dienests – Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978; konsultatīvais tālr. 67120000, uzticības tālr. 80009070; e-pasts: [email protected]

LA.lv