Praktiski
Manas tiesības

Darba devējs nelaiž atvaļinājumā! Ko iesākt?0

Foto-Shutterstock

Ko iesākt, ja darba devējs mani nelaiž ikgadējā kārtējā atvaļinājumā? Neesot, kas strādā. Vienu nedēļu dabūju brīvu maijā, trīs nedēļas vēl palikušas. Varbūt uz Ziemassvētkiem vēl dažas dienas iedošot. Sūdzēties nekur negribu, jo citādi vispār palikšu bez darba. UĢIS SIGULDĀ

Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums atbilstīgi Darba likuma 150. panta pirmajai daļai ir jāpiešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos vai atvaļinājumu grafiku. Situācija, kurā darbiniekam ir liegtas tiesības izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un šis atvaļinājums netiek piešķirts, nav pieļaujama. Darba devējam atbilstoši normatīvajiem aktiem ir jāpiešķir ikgadējais apmaksātais atvaļinājums katru gadu pilnā apjomā.

Šajā gadījumā darbiniekam ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā saistībā ar darba tiesību pārkāpumiem un, ja tādēļ baidāties zaudēt darbu, informēt par to anonīmi – tālr. 67312176.

KONSULTĒJIS VALSTS DARBA INSPEKCIJAS VECĀKAIS EKSPERTS ĒRIKS KILDIŠS

LA.lv