Praktiski
Manas tiesības

Darba devējs nedrīkst atprasīt samaksu par veselības apdrošināšanu atlaistajam darbiniekam0

Foto no Pixabay.com

Darba devējs no algas man atskaitīja samaksu par veselības apdrošināšanas polisi, kad aizgāju no darba. Vai tā var rīkoties? Kādas summas šādos gadījumos vispār drīkst ieturēt? LIGITA BURTNIEKU NOVADĀ

Likumdevējs izsmeļoši uzskaitījis gadījumus, kad darba devējam ir tiesības veikt ieturējumus no izmaksājamās darba samaksas. Darba devējs var veikt ieturējumus, lai atprasītu: 1) summas, kas pārmaksātas darba devēja maldības dēļ; 2) avansu; 3) izmaksāto vidējo izpeļņu par neatstrādātajām atvaļinājuma dienām darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā; 4) zaudējumus, kas radušies darba devējam (bet tikai ar darbinieka rakstveida piekrišanu).

Tas nozīmē, ka darba devēja veiktie ieturējumi no darba samaksas, lai atprasītu summu par veselības apdrošināšanas polisi laikā no darba tiesisko attiecību izbeigšanas līdz veselības apdrošināšanas polises termiņa beigām, ir prettiesiski. Rīkojums par šādu ieturējumu pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli – nevienā likumā tāpēc nav paredzēts, ka darba devējs drīkst veikt šāda veida ieturējumus.

UZZIŅA

Par dažādiem pārkāpumiem darba tiesību jautājumos var ziņot arī Valsts darba inspekcijai, e-pasts: [email protected] Konsultatīvais tālrunis: 67186522, 67186523, anonīmais tālrunis 67312176. Konsultācijas klātienē K. Valdemāra ielā 38, k-1 vai Talejas ielā 1 (Valsts ieņēmumu dienesta ēkā) Rīgā.

LA.lv