Darbs, Manas tiesības

Darba devējs nedrīkst atprasīt samaksu par veselības apdrošināšanu atlaistajam darbiniekam

Foto no Pixabay.com

Darba devējs no algas man atskaitīja samaksu par veselības apdrošināšanas polisi, kad aizgāju no darba. Vai tā var rīkoties? Kādas summas šādos gadījumos vispār drīkst ieturēt? LIGITA BURTNIEKU NOVADĀ

Likumdevējs izsmeļoši uzskaitījis gadījumus, kad darba devējam ir tiesības veikt ieturējumus no izmaksājamās darba samaksas. Darba devējs var veikt ieturējumus, lai atprasītu: 1) summas, kas pārmaksātas darba devēja maldības dēļ; 2) avansu; 3) izmaksāto vidējo izpeļņu par neatstrādātajām atvaļinājuma dienām darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā; 4) zaudējumus, kas radušies darba devējam (bet tikai ar darbinieka rakstveida piekrišanu).

Tas nozīmē, ka darba devēja veiktie ieturējumi no darba samaksas, lai atprasītu summu par veselības apdrošināšanas polisi laikā no darba tiesisko attiecību izbeigšanas līdz veselības apdrošināšanas polises termiņa beigām, ir prettiesiski. Rīkojums par šādu ieturējumu pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli – nevienā likumā tāpēc nav paredzēts, ka darba devējs drīkst veikt šāda veida ieturējumus.

UZZIŅA

Par dažādiem pārkāpumiem darba tiesību jautājumos var ziņot arī Valsts darba inspekcijai, e-pasts: [email protected] Konsultatīvais tālrunis: 67186522, 67186523, anonīmais tālrunis 67312176. Konsultācijas klātienē K. Valdemāra ielā 38, k-1 vai Talejas ielā 1 (Valsts ieņēmumu dienesta ēkā) Rīgā.

5 Komentāri

 1. Saka – DARBA DEVĒJS. Rodas jautājums – kas ir uzņēmējs, kas ir uzņēmuma īpašnieks, kas Saimnieks, un kas ir KALPS? Kalps ir DARBA ŅĒMĒJS, varbūt strādnieks, darbinieks. Un uzņēmējs – arī DARBINIEKS?

  Terminoloģija vienā putrā.
  Un sportā – DISCIPLĪNA! Darba disciplīna arī ir. Un vajagot savu komandu. Ja runā par darbu – komanda ir vergi, kuri pakļauti vai kolektīvs vai … Ja ir komanda, jābūt komandierim, kurš dod komandas un padotajem, kuri pilda komandas!

 2. Neredzu neko prettiesisku un nekāds darba ņēmēja stāvoklis netiek pasliktināts! Sevišķi tāpēc, ka atlaistais darbinieks vairs nav darba ņēmējs. Darba devējs piedāvā izmantot polisi, samaksājot starpību. Negrib maksāt – darba devējs paziņo apdrošinātājiem un pārtrauc polises darbību. Darbinieks laimīgs – nekas nekur nav jāpiemaksā. Un polises arī vairs nav.
  Pirms sniegt atbildi, atbildes sniedzējam jāiepazīstas arī ar citu likumdošanu, kas ir saistoša darba devējam, ne tikai ar Darba likumu. Darba devēja izdevumi par neesošu darbinieku nav ar saimniecisko darbību saistītās izmaksas, tātad – viņš vai nu atprasa naudu vai arī anulē polisi un atprasa naudu no apdrošinātāja.

 3. Nav jau jāatprasa nauda par polisi!
  Vienkārši dažos gadījumos (kad neizpildās likuma noteikumi) jāietur no darbinieka attiecīgie nodokļi un lai lieto polisi tālāk.

Pievienot komentāru