Praktiski
Manas tiesības

Dalība vairākās arodbiedrībās nepasargā no atlaišanas no darba0

Foto-T-Design/Shutterstock

Vai darba devējam jāsaņem piekrišana no visām arodbiedrībām, kuru biedrs ir darbinieks, ja plānots šo cilvēku atlaist no darba? LEONĪDS OGRES NOVADĀ

Darbinieka dalība vairākās arodbiedrībās nerada darba devējam pienākumu darba līguma uzteikšanu saskaņot ar katru no tām. Darba likums nosaka: ja sarunām ar darba devēju izvirzīti vairāku arodbiedrību pārstāvji, viņi pauž vienotu viedokli. Tāda kārtība novērš arodbiedrību savstarpējo konkurenci, kā arī atšķirīgas pozīcijas, risinot jautājumus, kas skar darbinieka tiesības un intereses.

Tātad, ja darbinieks ir vairāku arodbiedrību biedrs, darba devējam ir pamats uzskatīt, ka vienas arodbiedrības nostāja saskan ar citu arodbiedrību viedokli, taču viņam nav tiesību izvēlēties, kurā no darbinieka norādītajām arodbiedrībām vērsties. Tās pavisam noteikti ir tikai paša darbinieka tiesības.

LA.lv