Citas tiesības, Manas tiesības

Dabas resursu nodoklis: kam tas jāmaksā

Foto-pixabay

Kam jāmaksā nodoklis par dabas resursu ieguvi un lietošanu? VALIJA AIZKRAUKLES NOVADĀ

Valsts ieņēmumu dienestā uzzinājām, ka Dabas resursu nodokļa likuma 3. pantā noteikts – nodokli par dabas resursu ieguvi un lietošanu maksā persona, kura:

• iegūst ar nodokli apliekamus dabas resursus;

• realizē ar nodokli apliekamus dabas resursus, kas iegūti tādā saimnieciskajā darbībā, kura neattiecas uz derīgo izrakteņu ieguvi no zemes dzīlēm;

• izmanto zemes dzīļu derīgās īpašības, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi vai siltum­nīcefekta gāzes;

• emitē vidē ar nodokli apliekamas piesārņojošas vielas;

• emitē vidē siltumnīcefekta gāzes;

• apglabā atkritumus;

• lieto ūdens resursus hidroelektrostacijās, kuru hidromezglu kopējā uzstādītā jauda ir mazāka par diviem megavatiem.

Pievienot komentāru