Praktiski
Manas tiesības

Policija nodara kaitējumu. Vai var vērsties ar civilprasību?0

Vai es varu iesniegt civilprasību tiesā pret policiju, ja tā man nodarījusi mantisko un morālo kaitējumu? ALEKSEJS Rīgā

Likuma Par tiesu varu 1. panta ceturtā daļa paredz – katrai personai ir tiesības uz tiesas lietas iztiesāšanu likumā noteiktajā procesuālajā kārtībā. Tas nozīmē, ka ikviens cilvēks var savas aizskartās, ierobežotās vai apstrīdētās tiesības aizstāvēt nevis tādā kārtībā, kādā viņš vēlas vai kādu subjektīvi uzskata par lietderīgāko, bet gan tādā kārtībā, kādu noteikuši likumi.

Tātad jautājums par atlīdzinājumu tiesību nepamatota aizskāruma gadījumā, kura cēlonis bijusi valsts pārvaldes iestādes (šajā gadījumā – policijas) faktiskā rīcība, nav izvērtējams citādi kā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, jo pušu savstarpējās attiecības izriet no publiski tiesiskajām, nevis civiltiesiskajām attiecībām.

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā turklāt noteikts, ka šā likuma mērķis ir nodrošināt privātpersonai Satversmē un Administratīvā procesa likumā noteiktās tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par mantisko zaudējumu vai personisko kaitējumu, tajā skaitā arī morālo kaitējumu, kas viņai nodarīts ar valsts pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību.

!!! Iesniegums par šādu atlīdzinājumu jāiesniedz tai iestādei, kura zaudējumu nodarījusi, turklāt tas jāizdara gada laikā no dienas, kad persona uzzināja vai viņai vajadzēja uzzināt par zaudējumu, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no iestādes prettiesiskā administratīvā akta spēkā stāšanās vai faktiskās rīcības veikšanas dienas.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv