Darbs, Manas tiesības

Cilvēks strādā vairākās valstīs. Vai visās jāveic sociālās iemaksas? Kas ir A1 sertifikāts?

Fotolia ilustrācija

Ja Latvijas pilsonis ir nodarbināts trīs valstīs (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā), vai viņam sociālās apdrošināšanas iemaksas jāveic visās trijās valstīs vai tajā valstī, kur viņš strādā visilgāk? Būšot vajadzīgs arī kaut kāds A1 sertifikāts. Ko tas nozīmē? RAIMONDS VALMIERĀ

Darbinieku nosūtīšana uz ārvalstīm parasti attiecas uz gadījumiem, kas saistīti ar starptautisko pakalpojumu sniegšanu, piemēram, ja darba devējs nosūta darbinieku uz citā valstī esošu filiāli vai koncernā ietilpstošu uzņēmumu vai ja darbs ir saistīts ar starptautiskiem pārvadājumiem utt. Taču, lai darbinieku nosūtītu strādāt uz kādu Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valsti vai Šveici, uzņēmumam jāizpilda vairāki priekšnoteikumi.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) noskaidrojām, ka sociālās apdrošināšanas iemaksas gan jāveic tikai vienā valstī. Ja darbinieks pastāvīgi dzīvo Latvijā un šeit veic būtisku savu darbības daļu (darba laiks un/vai atalgojums Latvijā nav mazāks par 25% no kopējā), tad sociālās iemaksas jāveic tikai Latvijā (arī par veikto darbu Lietuvā un Igaunijā). Šādā gadījumā gan būs nepieciešams arī A1 sertifikāts (sertifikāts par sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem, kas piemērojami sertifikāta saņēmējam). Šis sertifikāts ir dokumentārs apliecinājums faktam, ka darbinieks kā sociāli apdrošināta persona ir reģistrēts Latvijā.

Speciāli noteikumi par A1 sertifikāta izsniegšanu paredz, ka to sagatavo VSAA, piemērojot starptautiskās un ES tiesību normas, kā arī Administratīvā procesa likumā un citos Latvijas normatīvajos aktos ietvertos nosacījumus. Aģentūras pārstāvis pārbauda, vai darbinieks, kurš tiek nosūtīts darbā uz citu dalībvalsti, ir sociāli apdrošināta persona Latvijā vismaz vienu mēnesi, vai darbs tiek veikts tā uzņēmuma labā, kas darbinieku nosūta, un vēl citus būtiskus kritērijus.

SVARĪGI

• Ar A1 sertifikātu darbinieks ir tiesīgs strādāt kādā no ES dalībvalstīm divus gadus.

• Ja tomēr rodas nepieciešamība pagarināt šo laiku ilgāk par 24 mēnešiem, to iespējams izdarīt, vienojoties ar citas valsts kompetento iestādi, kura arī tiesīga pieprasīt darbiniekam uzrādīt Latvijā izsniegto A1 sertifikātu.

• Maksimālais laika posms, par kuru, vienojoties ar citu dalībvalsti, A1 sertifikāts var tikt izsniegts nepārtraukti, ir pieci gadi.

UZZIŅA

• A1 sertifikātu var saņemt personīgi Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā Talejas ielā 1 Rīgā vai arī to var nosūtīt pa pastu uz norādīto adresi.

• Iesniegums A1 sertifikāta saņemšanai jāiesniedz četras nedēļas pirms darba uzsākšanas citā valstī (tikai atsevišķos gadījumos termiņš var būt īsāks).

• Visi kritēriji, kā arī plašāka informācija par darbinieku nosūtīšanu strādāt uz kādu citu valsti pieejama VSAA mājaslapā: www.vsaa.lv.

1 komentārs

 1. ;))))))

  “Kas arī bija jāpierāda”, kā ir sacīts. Tātad – šajā pašreizējā MUĻĶU zemes SILES “de(R)mokrātiskās valsts” parodijā “eurolatv(ĀN)ijā” un tās pa lēto angažētajos “lojālpatrEJotiskajos” masmēdekļos klaji PRETLIKUMĪGA un nožēlojami prasta C_E_N_Z_Ū_R_A rullē, vēl joprojām?!? ;)))

  “Jo vairāk (lumpen)sabiedrība attālinās no patiesības, jo vairāk (un lopiski trulāk) tā neieredz tos (normālos cilvēkus), kuri to vēsta.”
  / apt.cit.aut. – Džordžs Orvels /

  =======

  Ir sacīts: “Pretinieks (galvenokārt – tikai šķietamais jeb tendenciozi iedomātais “pretinieks”), kurš atklāj mūsu kļūdas, ir pat nesalīdzināmi vērtīgāks nekā šķietamais “draugs”, kurš vēlas tās noslēpt.”

  Un, arī: “Gudrs ir NEVIS tas, kas pa glupo “kaujas uz dzīvību un nāvi” ar stipr(āk)u pretinieku (vai pat iedomātu “ienaidnieku”), BET GAN – tas, kuram pietiek jēgas, vēlmes un varēšanas šādu iedomātu “pretinieku / ienaidnieku” padarīt par savu sabiedroto.” 😉

  =====

  Mediju ziņa (2014. gads): “Kā zināms, pēcpadomju Latvijā sabiedrības uzticēšanās žurnālistiem ir drūma problēma. Laiku pa laikam medijos parādās publikācijas par mūsu atsevišķu žurnālistu negodīgo rīcību gan informācijas iegūšanas laikā, gan informācijas tendenciozajā izmantošanā. Mūsu žurnālistikai nav laba morālā slava. Slikti ir tas, ka mūsu žurnālistikā nav konstatējams profesionālais korporatīvisms, aizsargājot savas profesionāli korporatīvās intereses un tajā skaitā savā kontingentā veicot paškritisku vietējās žurnālistikas analīzi, kā arī vajadzības gadījumā nosodot profesionālo normu pārkāpējus. Bet tagad (…) no tā būtiski cieš ne tikai mūsu žurnālistikas ja tā gaužām necilais profesionālais “mundieris”, bet arī visas valsts reputācija.” … ( cit.vied.aut. – zinātnieks un publicists Arturs Priedītis, publikācija “Vai nelietis var būt parlamenta priekšsēdētājs?” )
  ——-
  .
  “Muļķu Zemē – TĀ vi’š i’!…”
  ( …[p]ar MZ SILES “valsts” angažētajiem ‘masmēdekļiem’ )
  ( ‘tekošā momenta aktualizējums’ – iz “O.M.© arChīva” )
  .
  “Caur to ar’ esam slaveni, ka…”
  Šīs “valsts” ‘masu mēdekļi’,
  Pirms “glupo pūli” NOZOMBĒ ~
  Šos pašCENZŪRA izkastrē:
  .
  Ja Saimnieks pauž, ka “melns ir balts” ~
  Top “žurnālistiem” ‘feiss’ tik “salds”,
  Ka pašiem “dūša apšķiebjas” ~
  Dēļ ANGAŽĒTAS …(mel)šanas:
  .
  “Šai Muļķu Zemes “valstī” VISS,
  Ir tā, kā Saimnieks CENZĒJIS ~
  Ja “melns ir balts”, tad – tā vi’š i’,
  Mums ‘nespīd’ citi “viedokļi”!
  .
  Ja Saimnieks pavēl “nospārdīt” ~
  Pa “masmēdekļiem” iz..(gānīt),
  Jebko, kas “nelojāls” vai “svešs”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – paknaps “kešs”)!
  .
  Ja Saimnieks rukšķ (pēc Orvela),
  Ka “četras kājas” = “vērtība”,
  Bet “divas kājas” = “nerullē”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – kretinē)!
  .
  Ja Saimnieks kviec, ka “Krievi nāk!!!”
  Un gvelž, ka “MZ “valstij” VĀKS,
  Bez rietum-OKUPANTIEM ‘briest’!!!”
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – totāls “sviests”)!
  .
  Ja Sainieks ķērc: “Wooow – “hibrīdkarš”,
  JAU grauj šo “valsti”, gadiem garš!!!”
  Kā maitas putns, ap …(‘jūdzies’),
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – “bauri” smies)!
  .
  Ja Saimnieks grib, lai “stukačiem”,
  No “skapja” gļēvi smirdošiem,
  Tiek “cieņa” ZOMBĒTA un “gods”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – pelnīts sods)!
  .
  Ja Saimnieks “prezentē”, ka šis,
  Ir “balts un pūkains” kustonis,
  Ne trekni rijošs SILES lops,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – “profīts” skops)!
  .
  Ja Saimnieks uzdod samelot,
  Un “masmēdekļos” publiskot,
  Par SILES ‘rebēm’ “leģendas”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – BLEFS ir tas)!
  .
  Ja Saimnieks glaimus pieprasa,
  Iekš ANGAŽĒTA “mēdekļa” ~
  ‘Pūš’ “žurnālists”, lai “pūlis” dzird:
  “Yesss – tā vi’š i’!…” (kaut – šķērmi smird)…”

  Ja ZOMBĒTĀJS šķiet “goda vīrs”,
  Kam medijs der kā “mušpapīrs”,
  Pie kura ‘salīp’ VIENTIEŠI,
  Tad – MUĻĶU Zemē tā ‘vi’š i’!
  .
  Bet – tie, kas “nelien” (…) Saimniekiem,
  Tiek “CENZĒTI” no “mēdekļiem”:
  “Kam riebjas VERGOT “lojāli” ~
  Lai lasās… (dillēs), TĀ vi’š i’!…”

  =====

  Oriģinālversijas = “O.M.© blogā”:
  [ CENZĒTS ]
  u.c.

  MUĻĶU, totāli nozombētu LUMPEŅU, bezcerīgi aprobežotu “lojālpatrEJotu”, patoloģiski defektīvu “SILEI pietuvinātu lielāko kretīnu”, “proāmurikāniski orientētu gejropedālisku deRmoliberastu” rasistiski militārhistēriskās propagandas skarbi traumētu “biogaļas izstrādājumu”, demonstratīvi kriminālrecidīva “ķēķa tiesiskuma” SISTĒMĀ parazitējošu “(ekskre)mentu”, “prok(tologu)”, “(bez)godību” u.c. taml. šinderu, klaji PRETLIKUMĪGAS “revolucionārās pārliecības” lopiski trulu zombijfanu, derdzīgi glumu “(p)(ie)līdēju” un nožēlojami gļēvu “kluso mīzēju” zeme SILES “valsts” parodija “eurolatv(ĀN)ija”, XXI gadsimts.

  P.S. Visi “O.M.© arChīvā” fiksētie notikumi ir ienākušies vienīgi Lielp!sānu Pilsoniski Suverēnajā Republikā (LPSR), Ontūna Mazpusāna jurisdikcijā. Visas tēmas, pieminētie personāži, apstākļi u.t.t. ir visīstākie izdomājumi. Interesentiem (t.sk. – privāti) & lietišķai saziņai: ontuns.mazpusans(et)inbox. lv .

Pievienot komentāru