Manas tiesības, Pensijas un pabalsti

Cik liels ir pabalsts vecākiem, kuri kopj bērnu invalīdu?

Foto-Shutterstock

Cik liels ir pabalsts ģimenei, kurā aug bērns ar smagu invaliditāti (ne mirkli nevar atstāt vienu, vajadzīga īpaša kopšana, māte tāpēc algotu darbu nevar strādāt)? Kas jādara, lai šādu pabalstu saņemtu? OLGA JELGAVAS NOVADĀ

Labklājības ministrijā skaidro, ka valsts pabalsts tiek piešķirts, lai bērnam invalīdam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nodrošinātu pilnvērtīgāku attīstību un drošāku aprūpi mājās. Pabalstu piešķir cilvēkam, kurš kopj bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem vai arī līdz termiņam, kurā beidzas noteiktā invaliditāte vai īpašas kopšanas nepieciešamības atzinums. Pabalsta apmērs ir 213,43 eiro mēnesī, turklāt valsts vēl piešķir 106,72 eiro pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu. Tātad kopumā ģimenēm sniegtais valsts atbalsts ir 320,15 eiro mēnesī.

Pabalstu cilvēks var saņemt arī tad, ja viņš strādā algotu darbu.

Lai saņemtu kopšanas pabalstu, bērnam jābūt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) noteiktai invaliditātei un izsniegtam atzinumam par īpašas kopšanas nepieciešamību (medicīnisko indikāciju saraksts).

Tiesības saņemt pabalstu ir no dienas, kad bērnam izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Šādu pabalstu var pieprasīt, jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā iesniedzot rakstisku pieprasījumu, gan ierodoties personīgi, gan nosūtot pa pastu vai kā elektronisku dokumentu, norādot tajā visu nepieciešamo informāciju, kā arī izmantojot VSAA mājaslapā www.vsaa.lv esošo veidlapu.

UZZIŅA

Plašāka informācija pieejama internetā: www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/personam-ar-ipasam-vajadzibam/pabalsti-par-bernu-invalidu.

Pievienot komentāru