Praktiski
Manas tiesības

Cik ilgs atpūtas laiks jāpiešķir skolēnam, kurš vasaras brīvlaikā strādā?0

Foto-Wordley Calvo Stock/Fotolia

Cik ilgs atpūtas laiks jāpiešķir skolēnam, kurš vasaras brīvlaikā strādā? SANDRA RĪGĀ

Diennakts atpūtas ilgums bērniem 24 stundu periodā nedrīkst būt īsāks par 14 stundām pēc kārtas, bet pusaudžiem – par 12 stundām pēc kārtas. Nedēļas atpūtas ilgums septiņu dienu periodā nedrīkst būt īsāks par 42 stundām pēc kārtas, turklāt personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, nedrīkst nodarbināt sestdienās un svētdienās. Pusaudžiem turklāt ir tiesības arī uz pārtraukumu darbā, ja viņu darba laiks ir ilgāks par četrarpus stundām. Pārtraukuma ilgums nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm. Ja iespējams, pusaudzim pārtraukumu piešķir, kad nostrādāta puse no viņam nolīgtā dienas darba laika.

Personas, kuras ir jaunākas par 15 gadiem vai kuras līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību, mūsu likumdošanā tiek sauktas par bērniem, bet personas vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kuras neiegūst pamatizglītību, – par pusaudžiem.

LA.lv