Darbs, Manas tiesības

Cik ilgi drīkst slimot, lai darba devējs neatbrīvotu no darba?

Foto-Shutterstock

Pēc operācijas meitai radās nopietnas komplikācijas, tāpēc jau ceturto mēnesi viņa ir spiesta ņemt slimības lapu un ārstēties. Vai darba devējs var viņu atlaist no darba, ja meita turpinās slimot? MAIGA GRUZĪTE RĪGĀ

Darba likuma 101. pantā teikts, ka darba devējs var rakstveidā uzteikt darbu, ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic viņam uzticētos pienākumus vairāk nekā sešus mēnešus (ja darbnespēja ir nepārtraukta) vai vienu gadu trīs gadu periodā (ja darbnespēja ir ar pārtraukumiem). Šajā laikā neieskaita grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu.

Darbu nevar uzteikt, ja darbnespējas iemesls bijis nelaimes gadījums darbavietā, kas saistīts ar darba vides faktoriem, vai ja meitai ir arodslimība.

Ja meita turpinās slimot arī pēc sešu mēnešu darbnespējas, darba devējs varēs viņu atlaist. Tāpēc ir vērts jau tagad aprunāties ar ārstu par iespējamo invaliditātes grupas noteikšanu.

Pievienot komentāru