Daiļdārzs, Dārzs

Ciemos sakoptā sētā, kur notiek arī uguns un Jāņu rituāli

Foto - Valdis Semjonovs

Gatavojoties sagaidīt Līgovakaru un Jāņus, gribas ieskatīties sakoptās un Jāņiem bagātās saimniecībās, lai nolūkotu kādu ideju apkārtnes daiļumam un svētku svinēšanai.

“Spāriņu” mājās Priekuļu novada Jaunraunas pagastā vienmēr valda ideāla sakoptība. Atjaunotas senču celtās ēkas, labiekārtots pagalms, iekoptas košas puķu dobes un perfekts sakņu dārzs. Vasaras saulgriežos te ierodas ap piecdesmit cilvēku – radi un draugi, jo vārds Jānis te pārmantots četrās paaudzēs. Šajās mājās izauguši jau četri Jāņi Grūbes!


Viena gada vecumā – uz Sibīriju


Tagad te pensijas gadus kopā ar sievu Ausmu vada trešais Jānis Grūbe. Lielo dzīvojamo māju un plašās saimniecības ēkas ar vērienu 1876. gadā uzbūvējis viņa vectēvs, un līdz 1949. gadam te saimniekoja tēvs. Jānim un Ausmai ir divi dēli – vecākais Gints un jaunākais Jānis, kuri dzīvo un strādā pilsētā, taču bieži apciemo vecākus viņu viesmīlīgajās mājās.

Ciemojoties skaistajā sētā, pārņem miers un harmonija. Taču ne vienmēr tā bijis, ģimenei nācies iziet arī ērkšķainu ceļu. Kad 1949. gadā ģimeni izsūtīja uz Sibīriju, Jānim bija tikai viens gadiņš. Izsūtīšanu viņš atceras tikai no citu stāstītā, bet Sibīrijas gadi ir skaidrā atmiņā. Dzīvojuši Tomskas apgabala Čainskas rajonā. Bērni tolaik bijuši patstāvīgi, puikas vieni paši gājuši uz taigu ķert burundukus, jo par šo zvēriņu ādām varēja dabūt kādas kapeiciņas, un vākt garšīgos un barojošos ciedru riekstus.

Latvijā ģimene atgriezās 1957. gadā, izņemot vectēvu, kurš nomira Sibīrijā. Mājā jau bija citi iemītnieki. Sākumā Grūbes apmetās kaimiņu mājās, pēc tam ievācās “Spāriņu” vienā istabā.

Neilgi pirms Atmodas ģimene dzimtas mājas atpirka no Priekuļu selekcijas un izmēģinājumu stacijas. Te saimniekoja Jāņa vecāki, bet viņš ar Ausmu no netālajām Cēsīm katru brīvu brīdi brauca palīdzēt. Vēlāk savu dzīvokli pārdeva un pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi laukos. Nolēma pārdot arī mantoto mežu un naudu ieguldīt ēku atjaunošanā.

Šis darbs paveikts perfekti. Dzīvojamā māja izremontēta, tai izbūvēts otrais stāvs, piebūvēta veranda. Visām no laukakmeņiem būvētajām saimniecības ēkām uzlikti jauni, zaļi Onduline jumti. Lopus vairs netur, tikai vistas, tāpēc klēts un ratnīca pārbūvēta par ģimenes atpūtas telpām, bet lielajā govju kūtī ierīkota garāža. Izbruģēts plašs pagalms, lai nav pa dubļiem jābrien.

Pievienot komentāru