Manas tiesības, Pensijas un pabalsti

Būs iespēja pagarināt invaliditātes statusu bez pārtraukuma pensijas saņemšanā

Foto-Shutterstock

Grozījumi Invaliditātes likumā paredz novērst situācijas, kad novēloti veiktas ekspertīzes dēļ rodas pārtraukums invaliditātes pensijas saņemšanā.

Grozījumi paredz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai (VDEĀVK) tiesības pagarināt iepriekš piešķirto invaliditātes statusu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna administratīvā akta izdošanai konkrētās personas lietā. Šādu risinājumu ārstu komisija varēs izmantot gadījumos, kad ierobežotu iespēju dēļ būs apdraudēta invaliditātes pagarināšana likumā noteiktajā viena mēneša termiņā.

Invaliditātes ekspertīžu skaits pēdējos gados ir būtiski palielinājies, bet ārstu skaits, kas veic šīs ekspertīzes, – samazinājies, tāpēc ne visi lēmumi par invaliditātes pagarināšanu tiek pieņemti laikus. Labklājības ministrija informē, ka šā gada pirmajā pusgadā VDEĀVK 5098 jeb 14% no visiem iesniegumiem skatījusi ilgāk par mēnesi. Savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra bez ārstu komisijas lēmuma nav tiesīga izmaksāt invaliditātes pensiju, un cilvēks to saņem novēloti.

Atgādinām, ka invaliditāti personai nosaka ar dienu, kad tā iesniegusi iesniegumu VDEĀVK. Kamēr komisija lēmumu nav pieņēmusi, cilvēks nevar saņemt nedz invaliditātes pensiju, nedz citus atbalsta pasākumus.

Jaunā kārtība būs spēkā līdz 2018. gada beigām.

Pievienot komentāru