Praktiski
Manas tiesības

Brīvpusdienas skolā: kam ir tiesības uz bezmaksas ēdināšanu0

Foto-SpeedKingz/Shutterstock

Kādā veidā es varu nokārtot brīvpusdienas skolā savam dēlam? Jau šogad bija grūti samaksāt par ēdināšanu. ELITA Rīgā

Tiesības saņemt brīvpusdienas ir skolēnam, kura pamata dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kura ģimene atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu. Lai tiktu piešķirtas brīvpusdienas, skolēna likumiskajam pārstāvim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz iesniegums par brīvpusdienu piešķiršanu. Skolēnam ir tiesības saņemt brīvpusdienas izglītības iestādē, kurā viņš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, sākot ar nākamo mācību dienu pēc Sociālā dienesta lēmuma par brīvpusdienu piešķiršanu.

Tiesības saņemt brīvpusdienas ir līdz mācību semestra beigām. Ja mācību gada laikā izglītojamā ģimene vairs neatbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, skolēnam tomēr saglabājas tiesības saņemt brīvpusdienas līdz semestra beigām.

LA.lv