Praktiski
Manas tiesības

Biju uzrakstījusi testamentu, taču vairs negribu to atstāt spēkā. Kā atrisināt šo problēmu?0

Foto – Shutterstock

Savulaik uzrakstīju testamentu, taču ir mainījušies mani dzīves apstākļi un vairs negribu, lai vecais testaments paliek spēkā. Ko man tagad darīt? Vai obligāti jāraksta cits testaments? RITA JAUNPIEBALGAS NOVADĀ

Civillikumā teikts, ka agrāko testamentu testators var atcelt, sagatavojot jaunu vai vienkārši to atsaucot. Ar jaunu testamentu iepriekšējais jau tik un tā tiek atcelts, arī precīzi to nepasakot, t.i., jaunajā testamentā nav speciāli jānorāda, ka visi iepriekšējie pēdējās gribas rīkojumi nav spēkā. Nav arī būtiski, vai agrākais testaments bijis publisks (sastādīts pie notāra vai bāriņtiesā) vai privāts (pašrocīgi sastādīts mājās). Publisko testamentu tāpat var atcelt ar vēlāku privāto.

Taču tas vien, ka testators kādam izteicis nodomu rakstīt jaunu testamentu vai mainīt jau pastāvošo, bet viņš nomirst, savu nodomu neizpildījis, agrāko testamentu neatceļ.

Mantojuma atstājējs var atsaukt savu testamentu, nerakstot jaunu, ar katru savas gribas izteikumu, kas veikts vai nu noteikti, vai arī klusējot, bet ar konkrētu rīcību. Noteikti testamentu atsauc ar skaidru un neapšaubāmu izteikumu, kuru var izsacīt notariālā vai bāriņtiesas sagatavotā testamenta atsaukšanas aktā, kā arī pašrocīgi uzrakstītā un parakstītā aktā. Klusējot testamentu atsauc ar tādu darbību, kas nepieļauj šaubas par testatora nodomu. Piemēram, ja testators pats vai viņa uzdevumā kāda trešā persona tīši iznīcina visu testamentu, to ieplēšot, sagriežot, sadedzinot vai tikai pārsvītrojot visu tā saturu vai kā citādi, tad visi tajā esošie rīkojumi, ja tas nav uzglabājies vēl kādā citā oriģināleksemplārā, zaudē spēku.

SVARĪGI

• Ja testators iznīcina dažas pēdējās gribas rīkojuma daļas, piemēram, izsvītro tikai kādu daļu no testamenta, tad visas pārējās paliek spēkā.

• Nosacījumi, ko netīšām iznīcinājis testators pats vai arī kāds cits bez testatora piekrišanas, paliek spēkā, ja vien var salasīt vai kā citādi pierādīt to saturu.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv