Praktiski
Manas tiesības

Bērni var ceļot uz ES valstīm bez pilnvaras0

Foto-Shutterstock

30.jūnijā stājās spēkā grozījums Ministru kabineta noteikumos, kuri nosaka kārtību, kādā bērni šķērso Latvijas Republikas ārējo robežu.

Grozījumi noteic, ka tagad bērni, kuri ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai bezvalstnieki, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā (Latvijas valstspiederīgie), var izceļot no Latvijas patstāvīgi vai pilnvarotas personas pavadībā (neuzrādot papildu dokumentus – piemēram, notariāli apstiprinātu pilnvaru vai piekrišanu) ne tikai uz Šengenas līguma dalībvalstīm, bet arī Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras nav pievienojušās Šengenas līgumam (Lielbritāniju, Īriju, Kipru, Bulgāriju, Rumāniju vai Horvātiju).

Līdz šim bija noteikts, ka bērni, kuri ir Latvijas valstspiederīgie, izceļojot no Latvijas Republikas uz valsti, kas nav Šengenas līguma dalībvalsts, papildu Latvijas Republikas valsts robežas likumā minētajiem dokumentiem uzrādīja arī citus šajos noteikumos minētos dokumentus.

LA.lv