Ģimene, Manas tiesības

Bērnam jāēd katru dienu, nevis kad tēvam sagribēsies atvēlēt naudu. Kā var pieprasīt uzturlīdzekļus?

Foto - Shutterstock

Man ir nepilngadīgs bērns, ar kura tēvu kopā nedzīvojam. Viņš reizēm iedod dēlam mazliet naudas, nopērk kārumus, aizved uz atrakcijām, bet, kad lūdzu regulāri maksāt uzturlīdzekļus, atbild, ka tāpat jau pietiekami rūpējas par bērnu. Vai es varu iesniegt prasību tiesā un saņemt uzturlīdzekļus? LĪVA JŪRMALĀ

Atbilstīgi Civillikuma 177. pantam vecākam, kurš dzīvo šķirti, ir pienākums piedalīties bērna uzturēšanā, taču ne jau vienīgi pēc saviem ieskatiem. Civillikuma 179. pantā teikts, ka vecāku pienākums ir samērā ar viņu mantas stāvokli uzturēt bērnu līdz laikam, kad viņš pats sevi var apgādāt. Minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kas jānodrošina neatkarīgi no katra vecāka mantas stāvokļa, nosaka Ministru kabinets, ņemot vērā valstī noteikto iztikas minimumu un bērna vecumu.

Tas, ka bērna tēvs pēc saviem ieskatiem labprātīgi piedalās bērna aprūpē, neliedz jums kā vecākam, pie kura bērns pastāvīgi dzīvo, iesniegt prasību tiesā par uzturlīdzekļu piedziņu, ja uzskatāt, ka tēva līdzdalība ir nepietiekama. Piemēram, ja dēla vajadzībām atvēlētā nauda nesasniedz Ministru kabineta noteikto minimumu vai ja tēvam ir pietiekami lieli ienākumi un viņš varētu maksāt vairāk, tas noteikti ir jādara. Uzturlīdzekļi bērnam vajadzīgi katru dienu, nevis atsevišķās reizēs.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

Pievienot komentāru