Praktiski
Manas tiesības

Bērna tēvs nemaksā uzturlīdzekļus. Uz ko var vērst parāda piedziņu?0

Foto: Fotolia

“Kur ir atrodamas ziņas par uzturlīdzekļu parādniekiem? Mana bērna tēvs maksā uzturlīdzekļus neregulāri, ar pārtraukumiem, toties lepni braukā apkārt ar jaunu automašīnu, ko nesen iegādājies. Gribētu uzzināt, vai viņam kā parādniekam var atņemt auto vadīšanas tiesības?” KRISTĪNE Cēsīs

Ziņas par to, vai personas vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai ziņas par uzturlīdzekļu parādniekiem, pieejamas portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu Informācija par uzturlīdzekļu parādu.

Informācija par visiem uzturlīdzekļu parādniekiem tiek nodota kredītinformācijas birojam, bet parāda piespiedu izpildi veic zvērināts tiesu izpildītājs. Piedziņa tiek vērsta uz parādnieka:

• jebkuru kustamo un nekustamo īpašumu;

• ienākumiem visas dzīves garumā, to skaitā no mantojuma un vecuma pensijas;

• parādnieka daļu laulāto kopmantā.

Lai netiktu piemēroti normatīvajos aktos noteiktie tiesību ierobežojumi, uzturlīdzekļu parādnieks var noslēgt arī vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus.

UZZIŅA

Uzturlīdzekļu parādnieku var saukt pie kriminālatbildības, kā sodu piemērojot īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudassodu. Uzturlīdzekļu parādniekam turklāt tiek piemērots arī transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.

LA.lv