Praktiski
Manas tiesības

Autoserviss diagnostikas vietā automašīnu pārvērš par… lūzni. Ko par to saka PTAC?0

Manai mašīnai AudiA4, manuprāt, uzsprāga trubas un radās eļļas noplūde. Aizvilku mašīnu uz servisu/diagnostiku. Pēc divām dienām man prasīja 70 eiro, bet… mašīna bija iznīcināta – purns noārdīts, detaļas samestas bagāžniekā. Pateica, ka mašīnu nav iespējams remontēt, jo remonts pārsniedz mašīnas vērtību (800–900 eiro). Vai tad klientam mašīna nav jāatdod atpakaļ veselā veidā? ILONA DURBES NOVADĀ

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) Patērētāju komunikācijas un informēšanas daļas vecākā konsultante Evija Lene apliecina, ka šāda autoservisa rīcība nav likumīga. Patērētāja bija lūgusi autoservisam tikai automašīnas diagnostiku, tāpēc servisam nav tiesību patvarīgi veikt citas darbības. Tas nozīmē, ka ir sniegts līguma noteikumiem neatbilstīgs pakalpojums. Šādā gadījumā patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs bez atlīdzības novērš sniegtā pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem jeb šajā gadījumā pieliek atpakaļ noņemtās detaļas.

Šādās situācijās patērētājiem vispirms ar rakstveida iesniegumu jāvēršas pie komersanta un, ja strīdu nav izdevies atrisināt, tālāk var meklēt palīdzību PTAC. Patērētājam arī ir tiesības vērsties tiesā pret komersantu par radītajiem zaudējumiem.

UZZIŅA

PTAC adrese: Brīvības iela 55 Rīga, LV-1010; tālr. 65452554.

LA.lv