Praktiski
Manas tiesības

Automašīnas evakuācija: kādos gadījumos policijai ir tiesības to darīt0

Foto-Shutterstock

Reiz nācās savu automašīnu atstāt uz ceļa. Pēc pāris dienām tik un tā bija jāiziet tehniskā apskate, taču nepaspēju to izdarīt, jo nokļuvu slimnīcā un tur atrados gandrīz divus mēnešus. Dēls man pateica, ka mašīnai ir uzlikts brīdinājums par evakuāciju, ja tā netiks izmantota. Es palūdzu viņu izsaukt autoevakuatoru, jo viņam nav braukšanas tiesību, taču viņš tikai pārvietoja mašīnu nedaudz tālāk pa ceļu. Kādudien atbrauca policija un mašīnu aizveda, jo tā neesot lietota ilgāk par 15 dienām. Vai policijas rīcība bija pareiza? Dēls taču mašīnu pārvietoja, tātad tā tika lietota, turklāt policijas klātbūtnē bija gatavs izsaukt autoevakuatoru. OJĀRS RĪGĀ

Ko paredz noteikumi

Ministru kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumu Nr. 767 par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa 20.3. apakšpunkts paredz kritērijus, lai atzītu transportlīdzekli par ilgstoši atstātu uz ceļa, tostarp ja transportlīdzeklis netiek izmantots ilgāk par 15 diennaktīm un nav veikta tehniskā apskate.

Ceļu satiksmes likumā paredzēts, ka Ceļu satiksmes drošības direkcija dod transportlīdzeklim atļauju piedalīties ceļu satiksmē, ja valsts tehniskās apskates laikā tiek konstatēts, ka automašīna ir tehniskā kārtībā un atbilst satiksmes drošības un vides aizsardzības prasībām un ir izpildītas citas normatīvajos aktos noteiktās prasības par transportlīdzekļu piedalīšanos ceļu satiksmē.

Savukārt Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnijā pieņemto “Ceļu satiksmes noteikumu” 35.5. apakšpunktā teikts, ka mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt arī dokumentam par veikto valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtai vienas dienas atļaujai piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu tehnisko apskati.

! No šīm tiesību normām izriet: ja valsts tehniskā apskate nav veikta, transportlīdzeklis var piedalīties ceļu satiksmē tikai ar mērķi iziet tehnisko apskati. Visos pārējos gadījumos dalība ceļu satiksmē ir aizliegta. Tātad, ja nav veikta tehniskā apskate, tas nozīmē, ka transportlīdzeklis netiek izmantots, bet pārvietošana dažus metrus tālāk nav uzskatāma par lietošanu.

Stingra kārtība, kas jāievēro

MK noteikumi turklāt paredz: ja transportlīdzekļa vadītājs ierodas pie automašīnas pirms pārvietošanas uzsākšanas, transportlīdzeklis uz speciālu stāvvietu netiek pārvietots un vadītājam ir pienākums nekavējoties pārvietot automašīnu no pārkāpuma izdarīšanas vietas.

MK noteikumos ir arī norādīts, kā notiek transportlīdzekļa piespiedu pārvietošana uz speciālu stāvvietu. Pieņemot šādu lēmumu, amatpersonai jāizsauc specializētais transportlīdzeklis un jānodod evakuējamais transportlīdzeklis vadītājam, norādot tuvāko speciālo stāvvietu, uz kuru tas jānogādā. Evakuācijas veicējs tad pārvietošanas protokolā parakstās par transportlīdzekļa saņemšanu un nogādā automašīnu.

Tātad pārvietošana uzskatāma par uzsāktu ar brīdi, kad evakuētājs ir saņēmis automašīnu (par to ir parakstījies pārvietošanas protokolā) nogādāšanai uz speciālo stāvvietu. Tikai tad, ja transportlīdzekļa vadītājs ierodas pie savas automašīnas, pirms tā tiek nodota evakuētājam, automašīna netiek pārvietota uz speciālo stāvvietu. Pretējā gadījumā evakuāciju nepārtrauc. Jūsu dēlam turklāt nebija autovadītāja tiesību, un viņš nedrīkstēja pats pārvietot transportlīdzekli.

Tātad šajā gadījumā policijai tomēr bija tiesības nodot transportlīdzekli piespiedu pārvietošanai uz speciālo stāvvietu.

KONSULTĒJIS JURISTS ALEKSANDRS ČIČERINS

LA.lv