Praktiski
Manas tiesības

Audžuģimene un viesģimene – abas labas. Kādas ir atšķirības prasībās?0

Foto – Africa Studio/Shutterstock

Abi ar vīru gribējām izveidot audžuģimeni, jo pašu bērni jau sen izauguši, bet mums ieteica labāk kļūt par viesģimeni. Vai šāds ieteikums varētu būt saistīts ar mūsu vecumu (man ir 67, vīram palika 69 gadi)? Ar ko tad audžuģimene atšķiras no viesģimenes? VIKTORIJA JELGAVAS NOVADĀ

Gan audžuģimenes, gan viesģimenes izveido, lai palīdzētu bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem, taču starp tām ir arī būtiskas atšķirības. Audžuģimenē bērns kādu laiku dzīvo, bet viesģimenē tikai viesojas un dzīvo bērnu aprūpes iestādē.

Bērnu tiesību aizsardzības likumā teikts, ka audžuģimene ir ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots aprūpes iestādē. Savukārt viesģimene ir laulātie vai persona, kas uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu vai bērnu aprūpes iestādē kontaktējas ar tur ievietotu bērnu.

Gan audžuģimenes, gan viesģimenes statusu piešķir bāriņtiesa. Abos gadījumos jārēķinās ar to, ka bāriņtiesa rūpīgi izvērtēs jūsu piemērotību statusa iegūšanai. Labu darbu veic abas ģimenes (personas), taču audžuģimenei, kur bērns dzīvo, ir tiesības saņemt papildu līdzekļus uzturam, kā arī apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultasveļas, segas, spilvena, matrača) iegādei.

Uz audžuģimenes statusa piešķiršanu ir tiesības pretendēt laulātajiem, ja vismaz viens no viņiem ir vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma gadījumā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst šim vecumam, taču arī par to lemj bāriņtiesa.

LA.lv