Praktiski
Manas tiesības

Atbalsts darba devējiem, ja kolektīvā strādā vecāki darbinieki0

Foto: Fotolia

Turpmāk tiks paplašināts valsts atbalsts darba devējiem, kuri nodarbina cilvēkus pēc 50 gadu vecuma. Atbalsts paredzēts, lai paildzinātu šo cilvēku darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību, jo viņi ir pakļauti vislielākajam bezdarba riskam.

Lai šādu atbalstu saņemtu, vispirms tiks veikts darba devēju (darba vides un gados vecāku nodarbināto darbspēju) izvērtējums. Līdz šim šāds atbalsts bija paredzēts tikai tiem, kuri strādāja kādā no pieciem prioritārajiem saimnieciskās darbības veidiem un kuros bija lielākais gados vecāko nodarbināto īpatsvars. Vismaz 30% no nodarbinātajiem bija jābūt vecumā virs 50 gadiem un jāatbilst tādiem papildu kritērijiem kā, piemēram, veselības stāvokļa neatbilstība darba pienākumiem, cilvēks nodarbināts mazkvalificētos darbos u. tml.

Tagad šie papildu kritēriji vairs nav noteicošie un izvērtējumam var pieteikties vairāk darba devēju, arī no privātā sektora.

Darba devēji varēs saņemt informatīvi konsultatīvu atbalstu, kā arī finanšu dotāciju, piemēram, darba vietas pielāgošanai un darba vides uzlabošanai. Pēc darbspēju izvērtējuma būs pieejams atbalsts gados vecāku nodarbināto veselības uzlabošanai, piemēram, nodrošinot ārstniecisko vingrošanu, fizikālās medicīnas procedūras, masāžas u.c. Tas ir būtisks atspaids vidējiem un mazajiem uzņēmumiem, kuriem nav papildu līdzekļu, lai uzlabotu strādājošo veselību un ilgāk saglabātu viņu darbspējas.

* Uzņēmumu izvērtējumu un nepieciešamo atbalstu nodrošinās Nodarbinātības valsts aģentūra, piesaistot nepieciešamos pakalpojuma sniedzējus (darba aizsardzības speciālistus, arodārstus, personāla vadības speciālistus, ergoterapeitus u.c.).

LA.lv