Praktiski
Manas tiesības

Atbalsts Černobiļas invalīdiem – varēs saņemt gan pensiju, gan kaitējuma atlīdzību0

Dzirdēju, ka Černobiļas invalīdiem maksās gan pensiju, gan pabalstu. No kura datuma? VALENTĪNA JELGAVĀ

Pērn tika veikti grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā. Tie paredz pilnveidot sociālā nodrošinājuma sistēmu, jo agrāk noteiktā kārtība tomēr nebija visiem vienlīdzīga – avārijas seku likvidēšanas dalībnieki saņēma atšķirīgu sociālo nodrošinājumu atkarībā no tā, vai invaliditāte bija noteikta pirms vai pēc 2000. gada.

Tagad avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuriem bija piešķirta pensija kaitējuma atlīdzības apmērā, tiks aprēķināta gan pensija, gan kaitējuma atlīdzība neatkarīgi no invaliditātes noteikšanas laika. Ar likuma grozījumiem ir mainīta arī līdzšinējā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas formula. Turpmāk tiks ņemti vērā 50% no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī un personai noteiktā darbspēju zaudējuma pakāpe vai koeficients atbilstīgi ģimenes locekļu skaitam, par kuriem ir piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija. Tādējādi tiek novērstas situācijas, kad persona ar augstu darbspēju zaudējumu (piemēram, 70%), bet zemiem ienākumiem saņem mazāku kaitējuma atlīdzību nekā persona, kurai ir zems darbspēju zaudējums (piemēram, 25%), bet augsti ienākumi.

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska apliecina, ka pārmaiņas ir spēkā no šā gada 1. janvāra. Vecuma un invaliditātes pensijas pārskata Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – arī tiem, kuriem jau iepriekš bija piešķirta atsevišķa pensija un kaitējuma atlīdzība. Ja pārrēķināto kaitējuma atlīdzību noteiks mazāku, atlīdzību izmaksās iepriekšējā apmērā. Ja summa būs lielāka, starpību izmaksās ne vēlāk kā 2017. gada septembrī.

Atgādinām, ka grozījumi likumā nosaka iespēju saņemt kaitējuma atlīdzību arī gadījumos, kad personai piešķirta citas valsts pensija. Šāda iespēja būs, ja pensiju piešķīrusi Eiropas Savienības valsts vai cita valsts, ar kuru Latvijai noslēgts līgums sociālās drošības jomā.

LA.lv