Praktiski
Manas tiesības

Asistenta pakalpojumi skolā: palīdzību var saņemt līdz 40 stundām nedēļā0

Foto – Shutterstock

Pēc dzemdību traumas manam mazdēlam radušās kustību problēmas, bet ar saprašanu viss ir kārtībā. Meita un znots nolēma bērnu neturēt mājās, bet sūtīt skolā. Vai skolēns, kurš pārvietojas ratiņkrēslā, var saņemt asistenta palīdzību? MIRDZA OGRES NOVADĀ

Asistenta pakalpojumu piešķiršanas kārtību paredz Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumi Nr. 695 “Kārtība, kādā piešķir asistenta pakalpojumus izglītības iestādē”.

Izglītības un zinātnes ministrijā skaidro, ka asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpei var saņemt izglītojamie visos obligātās izglītības posmos – gan bērni 5–18 gadu vecumā, gan pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Asistenta pakalpojumu ir tiesīgi saņemt tie, kuri mācās pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Asistents palīdz pārvietoties, tostarp starpbrīžos un pagarinātajā dienas grupā, kā arī izglītības iestādes organizētajos pasākumos. Šādiem bērniem parasti ir nepieciešama palīdzība saskarsmē un komunikācijā ar citiem skolēniem un pedagogiem, pašaprūpē (personiskā higiēna, ēdienreizes, apģērbšanās un noģērbšanās, apģērba kārtošana, mācību materiālu sagatavošana darbam un mācību pierakstu veikšana, mācību vietas un piederumu sakārtošana).

Palīdzību var saņemt līdz 40 stundām nedēļā visa mācību gada laikā. Ņemot vērā funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi un veidu, izglītības iestāde slēdz līgumu ar asistentu, kurā norāda pakalpojuma sniegšanas vietu un laiku, atlīdzību un samaksas kārtību. Ar līguma nosacījumiem tiek iepazīstināti arī vecāki.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, vecākiem jāraksta iesniegums izglītības iestādei, norādot, kādām darbībām asistenta pakalpojums vajadzīgs (ieteicams pievienot dokumentus, kas pamato asistenta nepieciešamību), kā arī pakalpojuma sniedzēju, ja tāds ir zināms.. Atgādinām, ka asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesīga sniegt persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze invalīdu aprūpē vai atbilstīga izglītība, vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.

UZZIŅA

Plašāku informāciju par asistenta pakalpojuma saņemšanu skolā varat saņemt Izglītības un zinātnes ministrijā – tālr. 67047817.

SVARĪGI

Asistenta pakalpojums neattiecas uz speciālajām izglītības iestādēm, kuru uzturēšanu nodrošina no valsts budžeta. Tajās jau tiek piešķirts finansējums tehniskā personāla nodrošināšanai, tostarp aprūpētājiem un citiem speciālistiem.

LA.lv