Citas tiesības, Manas tiesības

Asistenta pakalpojumi invalīdam – cik stundu nedēļā pienākas?

Foto - Shutterstock

Esmu I grupas invalīds. Cik stundas nedēļā man pienākas asistenta pakalpojumi? Agrāk šādas palīdzības bija vairāk, bet tagad tikai divas stundas nedēļā, lai gan man jātiek pie ārsta, uz veikalu, tirgu un citur. Pats nekur aiziet nevaru, jo gandrīz neko neredzu. Sociālajā dienestā man skaidro, ka Ministru kabinets tā šogad noteicis. Vai tiešām lēmēji nesaprot, ka ar divām stundām nedēļā I grupas invalīdam nepietiek? JĀNIS PRIEDIŅŠ LIEPĀJĀ

Invaliditātes likumā teikts, ka asistenta pakalpojums paredzēts, lai sniegtu atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumiem (I un II invaliditātes grupa) tādu darbību veikšanai ārpus sava mājokļa, kuras tā nevar veikt patstāvīgi, piemēram, nokļūt vietā, kur mācās, strādā vai saņem kādus pakalpojumus. Labklājības ministrijā saņēmām skaidrojumu, ka no valsts budžeta apmaksāto asistenta pakalpojumu apjoms kopumā nedrīkst pārsniegt 40, nevis divas stundas nedēļā.

Pašvaldības sociālajam dienestam ir pienākums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 942 1. pielikumu izvērtēt kritērijus asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai un pieņemt lēmumu par nepieciešamo palīdzību. Savukārt, ja persona ar invaliditāti ir sociāli rehabilitējama, sociālā dienesta pienākums ir izstrādāt un īstenot individuālo sociālās rehabilitācijas plānu.

Tātad asistenta pakalpojums pašvaldībā prioritāri paredzēts invalīdiem, kuri ir vai ar asistenta atbalstu var kļūt sociāli aktīvi – strādāt, mācīties, iesaistīties dažādās nodarbībās, pulciņos u.tml. Pasākumiem, kas saistīti ar brīvā laika pavadīšanu (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums), asistenta pakalpojums no valsts budžeta tik tiešām tiek apmaksāts tikai divas stundas nedēļā, jo tos neuzskata par prioritāriem mērķiem.

Ja invalīdam jādodas pie ārsta, pašvaldības sociālais dienests gan var palielināt šo stundu skaitu. Piemēram, ja vēlaties asistenta pakalpojumu, lai aizbrauktu pie ārsta uz konsultāciju Rīgā (tas jāpamato ar ģimenes ārsta nosūtījumu pie speciālista), šāda pakalpojuma saņemšanai sociālais dienests aprēķinās nepieciešamo laiku un izmaksas – iekļaujot ceļu no mājām līdz sabiedriskā transporta pieturai, braukšanu autobusā līdz Rīgai, nokļūšanu līdz ārstniecības iestādei, gaidīšanu un konsultāciju, kā arī nokļūšanu atpakaļ līdz mājām.

Ja kādam pasākumam nedēļā nepieciešams vairāk laika, tad četru nedēļu stundu normu (astoņas stundas) var izmantot vienā vai vairākās reizēs. Taču, ja cilvēka funkcionālās spējas ir būtiski ierobežotas un nepieciešams atbalsts aprūpei, sociālajam dienestam jāizvērtē individuālās vajadzības un jālemj par piemērotākā sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, vispirms piedāvājot aprūpi mājās.

Pieņemot lēmumu, sociālais dienests noskaidros paša klienta un viņa ģimenes locekļu spējas nodrošināt aprūpi un tad plānos darbības, kur nepieciešama palīdzība, kā arī aprēķinās pakalpojuma izmaksas. Ja ar aprūpi mājās nebūs iespējams nodrošināt personas pamatvajadzības, palīdzību nāksies sniegt ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

SVARĪGI

Asistenta pakalpojuma pieprasītājam sava konkrētā vajadzība ir jāpamato. Pašvaldības sociālajam dienestam savukārt jāpamato lēmums par klienta prasījuma apmierināšanu vai atteikums to darīt.

1 komentārs

  1. Tātad asistenta pakalpojums pašvaldībā prioritāri paredzēts invalīdiem, kuri ir vai ar asistenta atbalstu var kļūt sociāli aktīvi – strādāt, mācīties, iesaistīties dažādās nodarbībās, pulciņos u.tml. Pasākumiem, kas saistīti ar brīvā laika pavadīšanu (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums), asistenta pakalpojums no valsts budžeta tik tiešām tiek apmaksāts tikai divas stundas nedēļā, jo tos neuzskata par prioritāriem mērķiem.——-Raudat gribas no sada teksta….Manam delam ari nogrieza stundas brivais laiks tagad ir tikai 8 stundas menesi…Tatad sedi majas un tev nekas nepienakas tev dzive bez arstiem nekas cits nepienakas…Vaitad tas cilveks jau ta nav pietiekami izcietis…Un vel atnem brivo laiku?????Maitas tadi…no katra cilveka invalida valsts ietaupa ap 30 euro,varbut pat vairak…. tas ir tikai no briva laika…Man palikusi paraksti no arstiem pari jo taja nedela nedrikst vairak iesniegt,tur atkal tiek pazaudeti ap 2 euro…vai ta tiesam zel ka cilveks sanem to kapeicinu vairak????bedigi….

Pievienot komentāru