Praktiski
Manas tiesības

Ar universālpilnvaras izsniegšanu jābūt uzmanīgam. Kam noteikti jāpievērš vērība0

Foto: Frankie’s/Shutterstock

Ja nav laika vai iespēju veikt kādu svarīgu uzdevumu pašam, ir iespēja izdot pilnvaru kādam citam. Taču ar pilnvaras izsniegšanu jābūt arī ļoti uzmanīgiem.

Četri pilnvaru veidi

Pilnvaras izdošana ir biežākā darbība, ko cilvēki kārto pie Latvijas zvērinātiem notāriem, – katru gadu tiek izsniegts līdz pat 35 000 pilnvaru. “Mūsdienu tendences nosaka, ka pasaules kartē robežas izzūd. Arī cilvēku vajadzības un iespējas tās īstenot mainās. Ilgstoša prombūtne citā valstī, darbs attālināti, pārcelšanās uz dzīvi citur – tas var radīt situācijas, kad cilvēkam nav iespējas pārstāvēt visas savas intereses personīgi,” stāsta zvērināts notārs, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš.

Civillikumā noteikts, ka pilnvarām ir trīs veidi: speciālpilnvaras, universālpilnvaras un ģenerālpilnvaras. Taču pastāv vēl viena iespēja – nākotnes pilnvarojums. Ja pilnvarotājs apzinās varbūtību, ka veselības traucējumu, piemēram, insulta, vai citu apstākļu dēļ nespēs nākotnē saprast savas darbības nozīmi vai to vadīt, tad šo iespēju var izmantot. Nākotnes pilnvarojums stāsies spēkā tikai tad, kad reāli būs iestājusies cilvēka nespēja rīkoties pašam.

Speciālpilnvara vienai personai piešķir tiesības rīkoties otras vārdā tikai atsevišķās un precīzi noteiktās lietās, piemēram, izņemt pensiju no pasta kādas citas personas vietā, kura saslimusi. Plašāks apjoms ir ģenerālpilnvarām, kur nodotas tiesības veikt, kā teikts likumā: “noteiktas šķiras lietas”. Šādā pilnvarā jau plašāk un vispusīgāk tiks aprakstīts, kādas darbības ir atļautas, piemēram, pārstāvēt kādas personas intereses tiesas procesā.

Taču visapjomīgākā ir universālpilnvara, kas atļauj veikt gandrīz visas darbības tās izsniedzēja vārdā. Tā savā ziņā ietver arī riskus, jo nodod visas personas tiesības kādam citam cilvēkam. Zvērināti notāri, izsniedzot šādus dokumentus, parasti izskaidro un pārvaicā, vai pilnvaras izsniedzējs apzinās savas rīcības sekas. Viss, ko pilnvarotā persona būs veikusi, pēc tam saistīs pilnvaras izsniedzēju. Turklāt pilnvaras saņēmējam nav pienākums papildus saskaņot veicamās darbības. Tāpēc lieti noderēs plašāks skaidrojums par šo pilnvaras veidu.

Universālpilnvaras plusi un mīnusi

Izdodot šādu pilnvaru, jāpastāv vislielākajai uzticībai starp abām pusēm, jo pilnvarniekam piešķirtās pilnvaras ir ļoti plašas.

“Universālpilnvaru parasti izdod tad, ja nav īsti zināmas konkrētas lietas, kuras var nākties risināt, piemēram, kamēr persona ilgstoši atrodas ārzemēs. Arī cilvēki gados mēdz izdot kādam no saviem bērniem universālpilnvaru ar tiesībām rīkoties viņu vārdā visās iespējamās dzīves situācijās, lai pašiem nebūtu jāiesaistās, tādējādi atvieglojot savu ikdienu,” skaidro J. Skrastiņš. “Taču, ja rodas vajadzība pārstāvēt kādu personu tikai atsevišķos jautājumos, nav nepieciešams izsniegt universālpilnvaru, kas pilnvarniekam dod tiesības pārzināt pilnvaras devēja lietas visās jomās, tajā skaitā rīkoties ar visu veidu mantu un bankas kontiem.”

Izsniedzot universālpilnvaru, svarīgi ņemt vērā, ka šāda pilnvara izsniedzama tikai situācijā, kad pavisam noteikti zināms – pati persona ilgtermiņā nevarēs vai nevēlēsies pārstāvēt savas tiesības. Cilvēkam, kuram tiek izdota pilnvara, jābūt ļoti labi zināmam, uzticamam un pietiekami kompetentam, uzņemoties pārstāvēt pilnvaras devēju.

Ar universālpilnvaru dotais pilnvarojuma apjoms ir ļoti plašs, tas piešķir pilnvarniekam tiesības un uzliek pienākumu pārzināt visas pilnvarotāja lietas, kurās iespējama pārstāvība (izņemot atsevišķus gadījumus, kad nepieciešams speciāls pilnvarojums). Tomēr var būt arī tādas tiesības, kuras pilnvaras devējs varētu vēlēties paturēt tikai savā pārziņā. Tāpēc jo īpaši svarīgi pārrunāt ar zvērinātu notāru, kādu lietu dēļ pilnvaru nepieciešams izsniegt, jo, iespējams, vairāk piemērots ir cits pilnvarojuma veids – speciālpilnvara vai ģenerālpilnvara.

Pilnvarnieka veiktās darbības pilnvaras devējam būs jāatzīst un jāpieņem par pareizām – it kā viņš pats tās būtu veicis. Vienlaikus pilnvarniekam jāatceras, ka viņš rīkojas nevis savā, bet pilnvaras devēja vārdā un pārstāv nevis savas, bet pilnvaras devēja intereses. Likums noteic, ka visas darbības pilnvarniekam jāsaskaņo ar pilnvaras devēju, bet, ja tas nav iespējams, jārīkojas tā, kā, visticamāk, rīkotos pats pilnvaras devējs. Pilnvaras devējam ieteicams regulāri izrunāt ar pilnvaroto personu viņa vārdā veiktās darbības un neatstāt notiekošo bez pieskatīšanas.

Var arī pārbaudīt

Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā pieejams e-pakalpojums Pilnvaras pārbaude – www.latvijasnotars.lv/pilnvara. Tas dod iespēju ne tikai pārbaudīt, vai personas rīcībā esošā pilnvara nav atsaukta, kā tas bija līdz šim, bet arī pārliecināties par tās īstumu un salīdzināt saturu ar dokumentu, kas reģistrēts Pilnvaru reģistrā. Papildu iespēja pārbaudīt arī dokumenta saturu attiecas uz pilnvarām, kas pie Latvijas zvērinātiem notāriem apliecinātas, sākot no 2018. gada 1. jūlija.

Līdz ar jauno e-pakalpojumu tiek ieviests rīks, kas sniedz papildu drošību. Tagad, piemēram, tie, kuriem jāiesaistās kādā darījumā ar pilnvarotu personu, var gūt nešaubīgu pārliecību par to, ka darījuma otras puses uzrādītā pilnvara tiešām ir izdota un nav viltota un ka izdotais pilnvarojums tiešām ietver konkrētas tiesības, piemēram, pārdot citam piederošu īpašumu.

UZZIŅA

Ja cita cilvēka iesaiste savu lietu kārtošanā vairs nav aktuāla, pilnvaru ieteicams atsaukt, vēršoties pie jebkura zvērināta notāra klātienē vai on-line vizītē Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā: www.latvijasnotars.lv.

UZZIŅA

Universālpilnvaras izdošana kopumā izmaksā 61,28 eiro.

SVARĪGI

• Izsniedzot pilnvaru, labāk lieku reizi esiet aizdomīgi un piesardzīgi nekā uzticīgi un paļāvīgi!

• Izsniedzot speciālpilnvaru vai ģenerālpilnvaru, norādiet noteiktu tās derīguma laiku līdz konkrētam datumam vai līdz konkrēta darba paveikšanai. Beztermiņa pilnvaras labāk izdot tikai ļoti specifiskos gadījumos.

• Labāk bez nepieciešamības neizsniedziet pilnvaru ar pārpilnvarojuma tiesībām, lai nepieļautu, ka pilnvaras saņēmējs bez jūsu ziņas pilnvarojumu nodod tālāk citām personām.

• Jums vienmēr ir iespējas atsaukt izdotās pilnvaras.

• Izvaicājiet un uzklausiet zvērinātu notāru par visiem iespējamiem aspektiem saistībā ar pilnvaras izdošanu un sekām. Ieplānojiet šai konsultācijai pietiekamu laiku, lai steigas dēļ kāds svarīgs jautājums nepaliek neizrunāts.

LA.lv