Praktiski
Manas tiesības

Ar paziņu vienojos par parāda atgūšanu. Kā atsaukt tiesā iesniegto izpildrakstu?0

Foto-Fotolia

Ilgi tiesājos ar paziņu par parāda atmaksu, jo bija strīds par tā apmēru, taču pēc visām tiesām un izpildraksta iesniegšanas tiesu izpildītājam vienojāmies par parāda pakāpenisku atmaksu. Ko tagad darīt ar jau iesniegto izpildrakstu? JĀNIS MĀRUPES NOVADĀ

Civilprocesa likumā teikts, ka tiesu izpildītājs izpildu darbību atliek, pamatojoties uz piedzinēja pieteikumu (šajā gadījumā ir noslēgta vienošanās par parāda labprātīgu atmaksu) vai tiesas lēmumu par izpildu darbības atlikšanu, kā arī citos gadījumos. Tātad paziņa var vērsties pie tiesu izpildītāja ar šādu lūgumu. Ja vienošanos nepildīsiet, paziņa atkal varēs iesniegt izpildrakstu piedziņai.

Taču izpildu lietvedību pēc ieinteresētās personas (šajā gadījumā jūsu vai paziņas) lūguma var arī izbeigt, ja piedzinējs atteicies no piedziņas un tiesa par to pieņēmusi atbilstīgu lēmumu vai ir iesniegts tiesas apstiprināts piedzinēja un parādnieka izlīgums. Tas nozīmē, ka jūsu izlīgumu tomēr vēlams apstiprināt tiesā – tad piedziņas lieta būs izbeigta. Ņemot līdzi noslēgto vienošanos, jums vajag doties pie tiesu izpildītāja, lai vienotos par turpmāko rīcību.

UZZIŅA

• Tiesu izpildītājs paziņo piedzinējam un parādniekam par izpildu darbības atlikšanu, ja to nav iespējams veikt tehnisku vai citu no tiesu izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, parādnieks ir mainījis dzīvesvietu un to nav deklarējis likumā noteiktā kārtībā).

• Tiesu izpildītājs pats var apturēt izpildu lietvedību, ja parādnieks atrodas ārstniecības iestādē un tas kavē izpildu darbību veikšanu vai ir iesniegta sūdzība par tiesu izpildītāja darbībām.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

LA.lv